Pomiń menu

Centralny Punkt Integracji

Innowatorka:

Katarzyna Nicewicz | Fundacja Daj Herbatę

Typ innowacji:

metoda

Odbiorcy innowacji:

osoby w kryzysie bezdomności, trenerzy prowadzący zajęcia ze sztuką i pracę z ciałem

Kto może wdrażać innowację:

organizacje zajmujące się wspieraniem osób w kryzysie bezdomności

Opis innowacji

Osoby w kryzysie bezdomności mogą znaleźć pomoc m.in. w schroniskach, noclegowniach, ogrzewalniach, łaźniach, punktach wymiany odzieży czy jadłodajniach. Nie ma jednak dla nich oferty, która pozwalałyby na kontakt z kulturą, rozwój zainteresowań, kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych, zasięgnięcie porady czy wsparcia psychologicznego. Dostęp do kultury i możliwość samorozwoju jest pomijany, a ważny w reintegracji społecznej.

Centralny Punkt Integracji będąca przedmiotem innowacji ma być przyjaznym, bezpiecznym miejscem dla osób w kryzysie bezdomności, działającym w ciągu dnia. Będą się w nim odbywać:

  • otwarte zajęcia artystyczne z elementami arteterapii dla mężczyzn,
  • zajęcia z ciałem, w tym techniki relaksacyjne, mindfulness, joga, elementy psychoedukacji, w formie grupy zamkniętej dla kobiet,
  • specjalistyczne poradnictwo: prawne, socjalne, psychoterapeutyczne i psychologiczne.

Uczestnictwo w zajęciach przyczyni się do wzmocnienia u osób w kryzysie bezdomności poczucia sprawstwa i podwyższy ich samoocenę. Nauczy odpowiedzialności i punktualności oraz da możliwość decydowania o sobie. Pozwoli na rozwój zachowań prospołecznych (np. radzenia sobie ze złością, konstruktywnego sposobu rozładowania napięć, rozpoznawania sygnałów płynących z ciała). Będzie także zalążkiem do dalszego rozwoju, motywacją do zmiany dotychczasowego życia w bezdomności.