Pomiń menu

Centralny Punkt Integracji

Innowatorka:

Katarzyna Nicewicz | Fundacja Daj Herbatę

Typ innowacji:

metoda

Odbiorcy innowacji:

Grupą odbiorców są dorosłe osoby, które:

 • doświadczają kryzysu bezdomności,
 • są zagrożone utratą domu.
Kto może wdrażać innowację:

organizacje zajmujące się wspieraniem osób w kryzysie bezdomności

Opis innowacji

Centralny Punkt Integracji (CPI) to innowacyjna propozycja pracy z osobami doświadczającymi kryzysu bezdomności i zagrożonymi nią. Ideą CPI było więc stworzenie przestrzeni, w której mogliby znaleźć wzmocnienie, poznawać swoje emocje i kształtować postawy prospołeczne, spędzić czas w sposób twórczy i bezpieczny.

Jakie problemy rozwiązuje innowacja?

 • braku miejsc o charakterze domów dziennego pobytu/świetlic dla osób w kryzysie bezdomności,
 • zaniedbanej możliwości kontaktu ze sztuką – odbierania jej i tworzenia,
 • stereotypy dotyczące osób w kryzysie bezdomności,
 • małej liczbie projektów społecznych skierowanych do kobiet w kryzysie bezdomności.

Co jest ważne?

Działalność CPI – miejsca na wzór świetlicy/ośrodka dziennego pobytu – opiera się na zasadach:

 • partnerstwa, partycypacyjności, z poszanowaniem ich prawa do samostanowienia i indywidualności;
 • łączenia działań – tj. specjalistycznego poradnictwa (w tym: prawnego, psychologicznego, socjalnego) z zajęciami arteterapeutycznymi (dla mężczyzn) i pracy z ciałem (dla kobiet);
 • organizacji warsztatów dla kobiet prowadzonych przez kobiety;
 • łączenia pracy indywidualnej z pracą grupową w oparciu o zasady społeczności – tj. wspólne omawianie i decydowanie o przebiegu i formie zajęć.

O co należy zadbać?

Istotą innowacji było prowadzenie warsztatów z arteterapii (dla mężczyzn) oraz pracę z ciałem (dla kobiet), jednak do efektywnego przeprowadzenia procesu niezbędny jest także:

 • udział w wydarzeniach kulturalnych (pokazy filmów, wyjścia na wystawy),
 • możliwość skorzystania z pralni i łazienki,
 • dyskrecja, subtelność i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,
 • możliwość zjedzenia ciepłego posiłku,
 • odkrywanie i rozwój umiejętności oraz zasobów uczestników/ek,
 • dostęp do poradnictwa socjalnego, wsparcia psychologicznego i konsultacji psychoterapeutycznych.

Jak innowacja pomogła odbiorcom?

W tej innowacji, podobnie jak wielu innych wspierających osoby wykluczone, zachodzące zmiany są subtelne i niepoliczalne.

Do najważniejszych obserwowanych przemian, które zaszły w uczestnikach/-czkach zaliczyć można:

 • lepszą organizację dnia – punktualność, systematyczność,
 • zwiększoną otwartość na ludzi i pewność siebie,
 • zwiększoną chęć do obcowania ze sztuką i tworzenia jej,
 • integrację z grupą,
 • większą troskę o siebie, zwracanie uwagi na spożywane posiłki,
 • większą koncentrację na własnych potrzebach i dawanie sobie prawa do podejmowania własnych decyzji/wyborów,
 • większą wiarę we własne możliwości.