Pomiń menu

Centralny Punkt Integracji

Innowatorka:

Katarzyna Nicewicz | Fundacja Daj Herbatę

Typ innowacji:

metoda

Odbiorcy innowacji:

dorosłe osoby doświadczające kryzysu bezdomności lub zagrożone utratą domu

Kto może wdrażać innowację:

organizacje społeczne i inne instytucje zajmujące się wspieraniem osób w kryzysie bezdomności

Centralny Punkt Integracji (CPI) to nowy sposób pracy z osobami doświadczającymi kryzysu bezdomności i zagrożonymi nią. Polega na stworzeniu fizycznej przestrzeni oraz warsztatach – arteterapeutycznych dla mężczyzn (związanych z tworzeniem i odbieraniem sztuki) oraz dotyczących pracy z ciałem dla kobiet.
Dzięki temu połączeniu – przestrzeni i warsztatów – osoby mierzące się z tymi wyzwaniami mogą znaleźć wzmocnienie, poznawać swoje emocje, kształtować postawy prospołeczne oraz spędzić czas w sposób twórczy i bezpieczny.

Na jakie problemy odpowiada innowacja?

 • niskiej samooceny osób w kryzysie bezdomności i przekonania o swojej bezradności;
 • braku dostępu do kultury dla osób w kryzysie bezdomności – jej odbierania, ale i tworzenia;
 • braku miejsc dziennego pobytu czy świetlic dla osób w kryzysie bezdomności;
 • negatywnego postrzegania osób w kryzysie bezdomności.

O co należy szczególnie zadbać wdrażając innowację?

 • o przestrzeganie zasad partnerstwa, partycypacji (w tym możliwość decydowania o przebiegu i formie zajęć), a także poszanowania prawa do samostanowienia i indywidualności uczestników/czek,
 • o odkrywanie i rozwój umiejętności oraz zasobów uczestników/czek,
 • o dyskrecję, subtelność i zapewnienie uczestnikom/czkom poczucia bezpieczeństwa,
 • o łączenie działań – tj. specjalistycznego poradnictwa (w tym prawnego, psychologicznego, socjalnego) z zajęciami grupowymi – osobnymi dla kobiet i mężczyzn,
 • o to, by warsztaty dla kobiet były prowadzone przez kobiety,
 • o możliwość udziału w wydarzeniach kulturalnych (pokazy filmów, wyjścia na wystawy),
 • o możliwość zjedzenia ciepłego posiłku,
 • o możliwość skorzystania z pralni i łazienki.

Jak innowacja pomaga odbiorcom?

Podobnie jak wielu innych tego rodzaju działaniach, zachodzące zmiany są dość subtelne i trudno policzalne. Niemniej w wyniku przeprowadzonych badań i obserwacji pilotażu innowacji wiadomo, że dzięki udziałowi w CPI uczestnicy/czki:

 • lepiej organizują dzień – są bardziej punktualni, systematyczni,
 • są bardziej otwarci na ludzi,
 • są bardziej pewni siebie wierzą we własne możliwości,
 • mają większą chęć do obcowania ze sztuką i tworzenia jej,
 • zintegrowali się z grupą,
 • bardziej troszczą się o siebie, w tym zwracają uwagę na spożywane posiłki,
 • mocniej niż do tej pory koncentrują się na własnych potrzebach i dają sobie prawo do podejmowania własnych decyzji.

Ile to kosztuje?

Prowadzenie CPI wymaga wyposażonego lokalu, materiałów plastycznych do prowadzenia do zajęć, poczęstunków dla uczestników/czek, biletów komunikacji miejskiej i do instytucji kultury, wynagrodzenia osób prowadzących.

W przypadku Fundacji Daj Herbatę (w 2022 roku) łączny miesięczny koszt wyniósł ok. 6500 zł.