Pomiń menu

Osoby w kryzysie bezdomności

Wybierz inną innowację

Baza danych medycznych osób w kryzysie bezdomności

Innowatorka

Anna Maria Szymkowiak, Fundacja Akceptacja

Typ innowacji:

produkt

Odbiorcy innowacji:

osoby w kryzysie bezdomności oraz podmioty medyczne

Osoby w kryzysie bezdomności często same odtwarzają swoją historię zdrowotną podczas prowadzonego wywiadu medycznego. W nagłych wypadkach, w trudnej sytuacji życiowej, rozmowa z ratownikiem może być niewystarczająca do pełnego oglądu sytuacji zdrowotnej. Innowacją jest stworzenie bazy danych osób w kryzysie bezdomności gromadzącej historię podejmowanych działań medycznych.