Pomiń menu

Ogród leczy

Innowatorzy:

Aleksandra Pawelska, Jadwiga Valkov (Love Landscape Productions)

Miejscowość:

Warszawa

Typ innowacji:

produkt

Odbiorcy innowacji:
  • osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi, które z powodów zdrowotnych lub wiekowych nie są w stanie uprawiać ogródków na poziomie gruntu
  • pośrednio również rodziny takich osób
Kto może stosować to rozwiązanie:
  • domy opieki społecznej
  • ośrodki rehabilitacji
  • parafie
  • organizacje społeczne pracujące z i na rzecz osób starszych i/lub z niepełnosprawnościami
  • osoby indywidualne
ogrody_innowatorki Jadwiga Valkov i Aleksandra Pawelska

Opis innowacji

Wraz z początkiem wiosny wiele osób zaczyna pracować w swoich ogródkach, wyjeżdża na działki czy korzysta ze społecznych ogrodów miejskich – cenią sobie tę aktywność za jej działanie relaksacyjne, możliwość wyhodowania własnych plonów czy satysfakcję wynikającą ze stworzenia unikalnego klombu. Niestety osoby mające kłopoty z samodzielnym poruszaniem się pozbawione są możliwości uprawy własnego kawałka ziemi. Nie są w stanie się schylić, podnieść ciężkiej konewki czy przekopać gleby, a osobom na wózku dodatkowe trudności sprawia poruszanie się po wąskich alejkach.

Potrzeby takich osób zaspokaja innowacja Ogród leczy. Specjalne stanowiska z rabatami znajdującymi się na podwyższeniu, pozwalają korzystać z uroków ogrodnictwa bez oglądania się na różne ograniczenia.

W wyniku pilotażu innowacji powstały podręczniki podpowiadające w jaki sposób można samodzielnie założyć taki ogród i jak organizować pracę wokół niego.

Innowacja została przetestowana na terenie otwartego ośrodka rehabilitacji.

Więcej informacji

Zachęcamy także do bezpośredniego kontaktu z innowatorkami: ogrodleczy@gmail.com