Pomiń menu

Aby zobaczyć listę wszystkich innowacji, które powstały w tej edycji Inkubatora pomysłów, zaznacz w wyszukiwarce wszystkie obszary lub tematy.

Jeśli chcesz zobaczyć, jakie innowacje testowaliśmy w poprzedniej edycji, wejdź na tę stronę.

Hollywood w kieszeni

Poprzez autorskie zajęcia na temat tworzenia filmów z elementami warsztatów psychologicznych, dzieci i młodzież mieszkające na terenach wiejskich nauczą się pracować zespołowo i opowiadać o sobie i swoim otoczeniu. »

PoMOSty

Wypracowanie modelu wsparcia młodzieży z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii poprzez wprowadzenie budżetu partycypacyjnego, dzięki któremu będzie mogła mieć realny wpływ na rozdysponowanie środków pieniężnych w instytucji. »

Zasilacz Kultury

Działania animacyjne prowadzone wśród młodzieży ze wsi przed przeprowadzką do miasta, które pomogą im przejść w większym komforcie przez proces zmiany miejsca zamieszkania i odnalezienia się w nowym środowisku. »