Pomiń menu

Aby zobaczyć listę wszystkich innowacji, które powstały w tej edycji Inkubatora pomysłów, zaznacz w wyszukiwarce wszystkie obszary lub tematy.

Jeśli chcesz zobaczyć, jakie innowacje testowaliśmy w poprzedniej edycji, wejdź na tę stronę.

Hollywood w kieszeni

Autorskie zajęcia dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenach wiejskich, dzięki którym nauczą się pracować zespołowo i opowiadać o sobie i swoim otoczeniu.
»

PoMOSty

Wypracowanie modelu wsparcia młodzieży z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii poprzez wprowadzenie budżetu partycypacyjnego, dzięki któremu będzie mogła mieć realny wpływ na rozdysponowanie środków pieniężnych w instytucji. »

Potencjał nie problem

Połączenie - poprzez streetworking - młodych dorosłych z dziećmi i młodzieżą w podobnych życiowych sytuacjach i wywodzących się z tego samego lokalnego środowiska. »

Zasilacz Kultury

Działania animacyjne prowadzone wśród młodzieży ze wsi przed przeprowadzką do miasta, które pomogą im przejść w większym komforcie przez proces zmiany miejsca zamieszkania i odnalezienia się w nowym środowisku. »