Pomiń menu

Zasilacz Kultury

Innowatorka:

Magdalena Romanowska (Stowarzyszenie Plecionka)

Typ innowacji:

produkt / metoda

Odbiorcy innowacji:

dzieci i młodzież z terenów wiejskich

Opis innowacji

Edukacja w szkole na terenach wiejskich nie zapewnia uczniom i uczennicom dostępu do oferty rozwoju kulturalnego i osobistego, który mógłby rozwijać ich mocne strony i poszerzać horyzonty. Problemem jest także brak przygotowania młodzieży do adaptacji do nowego środowiska po przeniesieniu się do szkoły w mieście. Planowana innowacja polega na takich działaniach animacyjnych prowadzonych wśród młodzieży ze wsi przed przeprowadzką do miasta, które pomogą im przejść w większym komforcie przez proces zmiany miejsca zamieszkania i odnalezienia się w nowym środowisku.