Pomiń menu

PoMOSty

Innowatorki:

Ludmiła Kruszewska i Karina Cienciała

Typ innowacji:

metoda

Odbiorcy innowacji:

młodzież z ośrodków socjoterapeutycznych

Opis innowacji

Innowatorki postanowiły wzmocnić młodzież z ośrodków socjoterapeutycznych (MOSów). Poprzez wprowadzenie w tych placówkach budżetu partycypacyjnego, ich podopieczni i podopieczne mogą nauczyć się podejmować decyzje i działać na rzecz wspólnego miejsca. Innowacja PoMOSty daje realny wpływ młodzieży na rozdysponowanie środków pieniężnych na różne inwestycje w placówce. Drugą istotną częścią innowacji jest cykl warsztatów coachingowo-wzmacniających skierowanych do kadry ośrodka. Tworzą one przestrzeń na wytchnienie i wzajemne wsparcie, ale także na refleksję nad oddaniem części odpowiedzialności za ośrodek w ręce wychowanków i wychowanek.