Pomiń menu

Podstawowe informacje

Innowatorki:

Ludmiła Kruszewska i Karina Cięciała

Typ innowacji:

metoda

Odbiorcy innowacji:

młodzież z ośrodków socjoterapeutycznych

Opis innowacji

Głównym celem innowacji jest wypracowanie modelu wsparcia młodzieży z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii poprzez wprowadzenie budżetu partycypacyjnego, dzięki któremu będzie mogła mieć realny wpływ na rozdysponowanie środków pieniężnych w instytucji. Proces obejmowałby zgłaszanie pomysłów na aktywności, zajęcia w MOSie czy też udoskonalenia w infrastrukturze ośrodka. Wsparcie coachingowo-rozwojowe w projekcie otrzyma również kadra nauczycielsko-wychowawcza MOSu, natomiast grupa liderska (6-8 osób z ośrodka) sprawująca funkcję monitorującą proces od wyłaniania pomysłów do wdrożenia i realizacji, zostanie zaopatrzona w niezbędną wiedzę o budżecie partycypacyjnym i stworzeniu klarownych zasad przebiegu procesu.