Pomiń menu

Konkurs Innowacje w Polityce 2020

Przez

Ruszyła czwarta edycja konkursu Innowacje w Polityce, którego celem jest popularyzacja najciekawszych i najbardziej efektywnych nowych przedsięwzięć, które rozwiązują konkretne problemy społeczności – miast, regionów, państw. Jego celem jest także stworzenie sieci kontaktów między politykami z różnych krajów, których wspólną cechą jest nowoczesne, wykraczające poza schematy podejście do polityki i chęć modernizacji systemu tradycyjnych partii … Czytaj więcej

Trwa konkurs CEMEX-Tec Award

Przez

Do 31 maja trwa nabór projektów społecznych w konkursie CEMEX-Tec Award. Konkurs skierowany jest do osób, które na różne sposoby mierzą się w wyzwaniami społecznymi, w tym innowatorów i innowatorek społecznych. Organizatorem konkursu, który organizowany jest już po raz dziesiąty, jest Centrum Zrównoważonego Rozwoju CEMEX-Tecnologico de Monterrey w Meksyku, ale w konkursie mogą brać osoby … Czytaj więcej

Konkurs na inkubację innowacji społecznych w woj. śląskim

Przez

Do 20 grudnia trwa konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, którego celem jest wyłonienie organizacji/instytucji, która przeprowadzi proces inkubacji innowacji społecznych służących poprawie jakości życia mieszkańców województwa śląskiego. Na konkurs przeznaczono 4 miliony złotych. Kto może składać wniosek? Wnioskodawcą może być podmiot, który samodzielnie albo jeśli zgłasza projekt wraz z partnerem/ami: posiada co najmniej … Czytaj więcej

Fundusz Innowacji Społecznych INNaczej w Gdańsku

Przez

Ruszyła trzecia edycja Funduszu Innowacji Społecznych INNaczej. Do 12 grudnia można zgłosić swój innowacyjny pomysł na działania skierowane do mieszkańców Gdańska. W poprzednich edycjach wsparto 18 inicjatyw mieszkańców i mieszkanek Gdańska, w tym m.in.: kurs dla rodziców “Rozbrajamy złość” >> książkę “Niezwykły Pies Benio” pomagającą oswoić dzieci i rodzinę z cukrzycą >> „Dzieciaki – Myślaki”, … Czytaj więcej

3 edycja konkursu „Innowacje w Polityce”

Przez

Trwa trzecia edycja europejskiego konkursu „Innowacje w Polityce”, którego celem jest wyróżnienie polityków szczebla lokalnego, regionalnego lub centralnego, którzy wdrażają nowe, prekursorskie rozwiązania podnoszące poziom życia Europejczyków. Do 15 lipca można wysyłać swoje zgłoszenia lub wskazać kogoś, kto na takie docenienie zasługuje. Głównym organizatorem konkursu jest Instytut Innowacji w Polityce z siedzibą w Wiedniu, ale jurorami w konkursie jest 1000 osób, … Czytaj więcej