Pomiń menu

Do 31 maja trwa nabór projektów społecznych w konkursie CEMEX-Tec Award. Konkurs skierowany jest do osób, które na różne sposoby mierzą się w wyzwaniami społecznymi, w tym innowatorów i innowatorek społecznych.

Organizatorem konkursu, który organizowany jest już po raz dziesiąty, jest Centrum Zrównoważonego Rozwoju CEMEX-Tecnologico de Monterrey w Meksyku, ale w konkursie mogą brać osoby i instytucje z całego świata. Partnerami konkursu są uznane instytucje działające na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności społecznej – m.in. Ashoka, MassChallenge, MakeSense, ImpactHub i Disruptivo TV Socialab, New Ventures i Unboxed.

W ramach konkursu można zgłaszać projekty w jednej z czterech kategorii:

  • Przedsiębiorcy społeczni – kategoria skierowana do przedsiębiorców, którzy od co najmniej roku podejmują działania w nurcie ekonomii społecznej, zmierzające do rozwiązania problemów społecznych i pobudzania systemowej zmiany;
  • Przedsiębiorczość wspólnotowa – kategoria skierowana do stowarzyszeń, fundacji lub spółdzielni, realizujących projekty dotyczące transformacji społecznej oparte o wspólnoty lokalnej i działające od co najmniej roku;
  • Transformacje społeczne – kategoria skierowana do studentów i doktorantów, mających pomysły na działania społeczne dotyczące zrównoważonej transformacji społecznej;
  • Skuteczne działanie w partnerstwie, skierowana do organizacji realizujących w partnerstwach wielosektorowych projekty mające wpływ społeczny.

W trzech pierwszych kategoriach przewidziane są nagrody główne od 10 do 25 tys. dolarów, a we wszystkich czterech udział w specjalistycznych międzynarodowych warsztatach w Meksyku.

Więcej informacji o konkursie, w tym o poszczególnych kategoriach znajduje się na stronie: https://www.cdcs.com.mx/en/cemextec_award (strona w języku angielskim).

Aby wziąć udział w konkursie, należy zarejestrować się i przesłać swoje zgłoszenie za pośrednictwem tej strony, wskazując od razu odpowiednią kategorię. Termin składania projektów upływa 31 maja 2020 r.

[tekst na podstawie informacji przesłanej przez CEMEX]