Pomiń menu

Ruszyła czwarta edycja konkursu Innowacje w Polityce, którego celem jest popularyzacja najciekawszych i najbardziej efektywnych nowych przedsięwzięć, które rozwiązują konkretne problemy społeczności – miast, regionów, państw. Jego celem jest także stworzenie sieci kontaktów między politykami z różnych krajów, których wspólną cechą jest nowoczesne, wykraczające poza schematy podejście do polityki i chęć modernizacji systemu tradycyjnych partii i aktywności publicznej. W ramach konkursu obywateli i obywatelki mogą nominować nowatorskie przedsięwzięcia, ale zgłoszenia muszą być dokonane przez polityków do 15 lipca 2020 r.

Organizatorem konkursu jest Instytut Innowacji w Polityce z siedzibą główną w Wiedniu.

W corocznym konkursie biorą udział projekty z całej Europy. W tym roku, w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby, do konkursu wprowadzono nowe kategorie w zakresie cyfryzacjirozwoju regionalnego i edukacji. Można również zgłaszać projekty w dotychczas istniejących kategoriach: demokracjaprawa człowieka, społeczność lokalna, ekologiagospodarka i jakość życia.

W każdej z ubiegłych trzech edycji Polskę reprezentowało kilkadziesiąt zgłoszonych inicjatyw. W zeszłym roku finalistami byli wiceprezydenci Gdyni i Gdańska, którzy zgłoszeni zostali jako promotorzy dwóch innowacji społecznych, o których wielokrotnie pisaliśmy na naszym portalu – Caffe Aktywni i Oswajanie dorosłości.

Konkurs skierowany jest do polityków aktywnych na szczeblu lokalnym, regionalnym lub ogólnokrajowym. To oni mogą być nominowani, to nowatorskie pomysły rozwijane pod ich przywództwem (nierzadko z ich inicjatywy) mogą być doceniane przez jury. Nie jest to zatem konkurs skierowany wprost do liderów organizacji społecznych, ale osób działających w strukturach władzy.

Jury konkursu jest dość wyjątkowe, bo stanowi je 1000 obywateli i obywatelek Europy  To oni wybiorą 90 finalistów (10 projektów z 9 kategorii) oraz po jednym zwycięskim projekcie w każdej z nich.

3 grudnia 2020 r. wszyscy finaliści zostaną zaproszeni do Berlina, aby zaprezentować swoje projekty i uczestniczyć w gali wręczenia nagród. Koszty podróży muszą pokryć we własnym zakresie.

Więcej informacji o konkursie dostępnych jest tutaj https://innovationinpolitics.eu/en/awards/introduction oraz w polskim sekretariacie konkursu, który w tym roku prowadziFundacja Centrum im. Profesora Bronisława Geremka:

[opracowano na podstawie materiałów organizatora]