Pomiń menu

Trwa trzecia edycja europejskiego konkursu „Innowacje w Polityce”, którego celem jest wyróżnienie polityków szczebla lokalnego, regionalnego lub centralnego, którzy wdrażają nowe, prekursorskie rozwiązania podnoszące poziom życia Europejczyków. Do 15 lipca można wysyłać swoje zgłoszenia lub wskazać kogoś, kto na takie docenienie zasługuje.

Głównym organizatorem konkursu jest Instytut Innowacji w Polityce z siedzibą w Wiedniu, ale jurorami w konkursie jest 1000 osób, wywodzących się z krajów będącymi członkami Rady Europy.

W poprzedniej edycji zgłoszono 60 innowacyjnych inicjatyw z Polski. Osiem z nich dostało się do ścisłego finału, a Centrum Wsparcia Imigrantek i Imigrantów z Gdańska, które powstało z inicjatywy i przy wsparciu prezydenta Pawła Adamowicza zostało wyróżnione główną nagrodą w kategorii Prawa Człowieka.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie: https://www.innovationinpolitics.eu