Pomiń menu

Laboratorium Innowacji Społecznych oraz Fundacja Stocznia serdecznie zaprasza na spotkanie z innowatorami i innowatorkami społecznymi, którzy na co dzień pracują z lokalnymi społecznościami, migrantami, osobami z niepełnosprawnościami, a także animatorami w całej Polsce i nie tylko.

Celem wydarzenia jest zapoznanie się z nowymi, przetestowanymi rozwiązaniami, wzajemna inspiracja, wymiana wiedzy i doświadczeń w obszarze kultury, innowacji i animacji społecznej.

  • Kiedy: czwartek, 26 października;
  • Gdzie: Centrum sąsiedzkie – Przystań Widna 2A Gdynia;
  • Godziny: 11:00 – 16:00.

Program ramowy: spotkanie z kulturalnymi innowacjami społecznymi, networking przy małym co nieco oraz praktyczne warsztaty.

W części pierwszej spotkania (11:00-14:00) cztery osoby opowiedzą o zrealizowanych przez siebie innowacjach społecznych, które mogą stanowić nowe narzędzia i metody pracy dla edukatorów teatralnych, animatorów kultury i animatorów społecznych prowadzących warsztaty artystyczno-kulturalne w bibliotekach, domach kultury, domach sąsiedzkich, grupach lokalnych oraz innych miejscach aktywności społecznej. W programie spotkanie z innowacjami i ich autorami i autorkami:

1. Scena otwarta. Samorzecznicy w teatrze – narzędzie włączającej edukacji teatralnej, dzięki której osoby o szczególnych potrzebach (osoby z niepełnosprawnością wzroku oraz g/Głuche i słabosłyszące) mogą się twórczo rozwijać, a w dalszej perspektywie podjąć pracę w zawodowym teatrze – Katarzyna Peplinska-Pietrzak.

2. Kulturalne Centrum Samopomocy – model współpracy instytucji (i nie-instytucji) kultury z oddolnymi grupami samopomocowymi – Wojciech Matejko.

3. Arbuz Mobilny Uniwersalny – metoda warsztatów – atrakcyjnych spotkań dla młodzieży z grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem, wykorzystujących mobilne studio muzyczno-filmowe a także wzmacniająca poczucie własnej wartości i pomagająca w integracji społecznej – Stowarzyszenie Arbuz.

4. Zin – narzędzie do współtworzenia niezależnych publikacji w formie tekstów i/lub obrazów przez osoby z doświadczeniem uchodźczym i przebywające w otwartych ośrodkach dla cudzoziemców – Aleksander Grzybek.

W drugiej części spotkania (14:00-16:00) zainteresowane osoby będą miały możliwość wziąć udział w praktycznych warsztatach opowiadania historii (storytellingu) i doświadczyć, jak wygląda przygotowanie zina w praktyce. W trakcie warsztatów skupimy się na opowiadaniu historii oraz różnych sposobach ich prezentacji (wizualnej oraz słownej). Wyjaśnimy, czym jest storytelling oraz jak można go używać do przedstawiania doświadczeń innych osób. Przedstawimy narzędzia i metody pracy na przykładzie kilku wybranych projektów.

 

Warsztaty poprowadzą:

Alek Grzybek – innowator społeczny, twórca innowacji Zine, który na co dzień pracuje kreatywnie, zajmuje się komunikacją wizualną oraz projektami zaangażowanymi społecznie, łącząc kulturę i sztukę z aktywizmem. Ukończył studia w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, a także Falmouth University na kierunku Fine Art.

Zuzanna Głód – artystka wizualna i autorka krótkich filmów dokumentalnych. Interesują ją sposoby budowania narracji i znaczenia powstające w sekwencjach obrazów. Absolwentka Sztuki Mediów na ASP w Warszawie, Wydziału Fotografii na Royal Academy of Fine Arts w Antwerpii i Psychologii w ramach Kolegium MISH.

Na wydarzenie obowiązują zapisy. Można wziąć udział zarówno w całym spotkaniu, jak i wyłącznie w wybranej części.

Uwaga! Zarówno na spotkanie, jak i warsztaty obowiązuje limit miejsc! Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22 października.

***

Wydarzenie jest częścią działań Inkubatora pomysłów prowadzonego przez Gminę Miasta Gdynia i Fundację Stocznia, w ramach którego poszukujemy nowatorskich rozwiązań odpowiadających na konkretne potrzeby społeczne i służących naprawie choćby małego wycinka rzeczywistości. Działania realizujemy w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę 2. Wsparcie w rozwoju mikroinnowacji w obszarze włączenia społecznego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logo Funduszy Europejskich, Europejskiego Funduszu Społecznego i Inkubatora pomysłów oraz flaga Rzeczpospolitej Polskiej