Pomiń menu

W każdej sferze naszego życia jest miejsce na kreatywność – nie ma wątpliwości Sławomir Matuszak. I pewnie dlatego zdecydował się wrócić do Inkubatora pomysłów, by pracować nad kolejną innowacją. Tym razem chodzi o portal, na którym będzie można znaleźć wysokiej jakości materiały do zajęć z osobami z niepełnosprawnościami.

SMART.edu to pomysł, który wnosi nową jakość i możliwości dla osób, które na co dzień zajmują się wsparciem osób z niepełnosprawnościami. Wykorzystując nowe technologie, chcemy ułatwić pracę terapeutom, instruktorom, pedagogom i wszystkim, którzy opiekują się, edukują i wspierają osoby z niepełnosprawnościami. Nie ma takiego portalu i choćby z tego powodu pomysł spełnia kryteria innowacyjności, więc gdzie go zrealizować, jak nie w inkubatorze? Idea z pewnością wymaga dopracowania i spojrzenia z różnych stron: technicznej czy prawnej. Inkubator pomysłów stwarza idealne warunki do tego, by pomysłowi nadać kształt, przetestować go i sprawdzić, czy rzeczywiście „chwyci”. Zanim jednak do testowania dojdzie, przechodzi się długą drogę. Chodzi o pewność, że produkt jest dobry i warto w niego zainwestować.

Innowacja, którą teraz chcemy wraz z Agnieszką Kowalewską-Śwircz zrealizować, powstała na bazie własnych doświadczeń. Od wielu lat pracujemy w placówkach wsparcia nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami, w których nie ma łatwo dostępnych narzędzi i pomocy dydaktycznych. Zależy mi, by osoby, które na co dzień pracują z osobami z niepełnosprawnościami posługiwały się w pełni profesjonalnymi narzędziami do terapii, zwiększając jakość wsparcia i efektywność terapii. Znajdowałyby je na specjalnym portalu SMART.edu, nad którym będziemy pracować w inkubatorze.

Zresztą, byłem jedną z osób, którym taki portal byłby potrzebny. Do pracy z osobami z niepełnosprawnościami trafiłem przez przypadek. Pracę połączyłem z pasją, jaką jest dla mnie muzyka – zostałem muzykoterapeutą. Nabywałem doświadczeń, uzupełniałem edukację. Dziś jestem kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy „Dom Marzeń” w Gdyni. Chciałbym, aby moi pracownicy mieli szybki i łatwy dostęp do pomocy dydaktycznych, które ułatwiają im codzienną pracę z osobami z niepełnosprawnościami. Połączenie dobrego podejścia do niepełnosprawności z wysokiej jakości materiałami do terapii z pewnością da dobre efekty.

Chcemy, żeby osoby z niepełnosprawnościami brały czynny udział w życiu społecznym, były bardziej aktywne. Poprzez zwiększenie jakości usług terapeutycznych, poprawimy jakość życia osób z niepełnosprawnościami.

Mam nadzieję, że dzięki inkubatorowi mój pomysł zostanie rozwinięty i pójdzie w świat, tak jak pierwsza innowacja, przy której pracowałem. Do tej edycji inkubatora pomysłów dostałem się dzięki Katarzynie Karczewskiej, prezes Gdyńskiej Fundacji Dom Marzeń, która zgłosiła innowację „Oswajanie dorosłości” dotyczącą sfery seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Z inicjatywy Kasi dołączyłem do zespołu w inkubatorze i zostałem jego koordynatorem.

Pamiętam drobiazgowość, skupianie się na każdy elemencie projektu, realizowanie etapów krok po kroku, doprecyzowanie, omawianie. Z jednej strony taki sposób pracy pochłaniał bardzo dużo czasu, z drugiej pozwalał bardzo skrupulatnie przeanalizować wszystkie elementy danego projektu.

Pamiętam też, że w toku przygotowywania innowacji do testowania wielu specjalistów prowadzących szkolenia w Laboratorium Innowacji Społecznych mówiło, że „Oswajanie dorosłości” jest bardzo dopracowane, ma sprecyzowane cele; że innowacja jest gotowa do realizacji. I rzeczywiście, gdy doszliśmy do etapu testowania udało się wszystko, co zaplanowaliśmy, a nawet więcej.

Myślę, że bez inkubatora nie byłoby możliwe aż takie rozwinięcie naszej innowacji. Projekt zadziałał trochę jak trampolina… „Oswajanie dorosłości” spotkało się z ogromnym zainteresowaniem, innowacja dotarła do finału europejskiego konkursu „Innowacje w Polityce”. To napawa dumą i nadzieją, że nowy pomysł również okaże się sukcesem.

***

Inkubator pomysłów prowadzimy w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę 2. Wsparcie w rozwoju mikroinnowacji w obszarze włączenia społecznego”, który jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.