Pomiń menu

Się poprawia

Innowatorka:

Joanna Kubisa

Typ innowacji:

metoda

Odbiorcy innowacji:

młode osoby przebywające w zakładzie poprawczym

Kto może wdrażać innowację:

zakłady poprawcze

Opis innowacji

Opublikowane w 2014 r. wyniki badań dotyczących recydywy wśród młodych mężczyzn opuszczających zakłady poprawcze wykazały, że do 6 lat od opuszczenia przez nich placówki w konflikt z prawem ponownie weszło aż 83% badanych.

Celem innowacji „Się poprawia” jest przeprowadzenie kursów przygotowawczych dla wychowanków zakładu poprawczego do pracy w charakterze pomocnika stajennego i pomocnika hipoterapeuty. Kursy mają pomóc zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności dotyczące wykonywania powyższych zawodów, co pozwoli młodym mężczyznom poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe oraz zdobyć doświadczenie przydatne w procesie powracania do funkcjonowania w społeczeństwie po ustaniu środka poprawczego. Zakończą się one egzaminem i otrzymaniem certyfikatu.