Pomiń menu

Aby zobaczyć listę wszystkich innowacji, które powstały w tej edycji Inkubatora pomysłów, zaznacz w wyszukiwarce wszystkie obszary lub tematy.

Jeśli chcesz zobaczyć, jakie innowacje testowaliśmy w poprzedniej edycji, wejdź na tę stronę.

Kulturalne Centrum Samopomocy – kultura inkluzywna

Upowszechnianie na większą skalę idei samopomocy w instytucjach i nie-instytucjach kultury oraz wypracowanie metody przygotowania tych jednostek do współpracy z oddolnymi grupami samopomocowymi. »

Masz.to

Masz.to to platforma, która łączy osoby chcące oddawać swoje rzeczy za darmo z organizacjami pozarządowymi, które tych rzeczy mogą potrzebować. »

PESBOX - narzędzia wspierające rozwój organizacji

Nowatorskie narzędzie do badania potrzeb, podnoszące jakość niesionego wsparcia przez Podmiotom Ekonomii Społecznej. »

Psychowzroczność i inne metody wsparcia zdrowia psychicznego liderek/ów społeczności lokalnej

Zabezpieczenie liderów/-ekprzed wypaleniem i innymi kryzysami zdrowia psychicznego. »

Się poprawia

Głównym założeniem innowacji jest przygotowanie młodzieży przebywającej w placówkach resocjalizacyjnych do wejścia na rynek pracy poprzez nabycie gotowości do podjęcia zawodu pomocnika hipoterapeuty oraz pomocnika stajennego. Pomysłem na rozbudzenie aspiracji zawodowych wychowanków jest praca z końmi, a dokładniej hipoterapia. W warunkach bezpośredniego udziału w pracach stajennych oraz opiekuńczo-terapeutycznych z osobami z niepełnosprawnościami młodzi ludzie nabędą wiedzę o zawodach związanych z funkcjonowaniem stajni konnej. »