Pomiń menu

Nakręceni na zdrowe finanse w lokalnej społeczności

Innowatorzy:

Fundacja Innowacja i Wiedza

Typ innowacji:

produkt

Odbiorcy innowacji:
  • lokalni liderzy i liderki (sołtysi i sołtyski, członkinie kół gospodyń wiejskich, osoby z lokalnych organizacji społecznych) z miejscowości poniżej 1000 mieszkańców
  • osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
Kto może wdrażać innowację:

lokalni liderzy i liderki

Opis innowacji

Zgodnie z wynikami badań przedstawionymi w publikacji „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2020” mieszkańcy wsi (obok studentów) zdecydowanie najsłabiej czują się w sferze wiedzy finansowej. W świetle niepewnej sytuacji gospodarczej podniesienie swojej świadomości finansowej i nabranie zdolności wzięcia odpowiedzialności za swoją sytuację finansową nabierają pierwszorzędnego znaczenia.

Innowacja „Nakręceni na zdrowe finanse w lokalnej społeczności” zakłada stworzenie przewodnika dla lokalnych liderów i liderek, na który złożą się:

  • informator, jak skutecznie wdrażać oddolną edukację finansową, zawierający metodologię pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem finansowym,
  • poradnik na temat psychologii finansów osobistych, schematów zachowań finansowych i poruszania tematów tabu,
  • scenariusze konwersacji finansowych do wykorzystania podczas rozmów prowadzonych z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
  • plakaty informacyjne do użycia np. w lokalnym sklepie, gabinecie lekarskim, przy remizie, na tablicy ogłoszeń przy kościele czy stronie lokalnego koła gospodyń wiejskich, sołectwa lub gminy,
  • internetowy tutorial o świadomym zarządzaniu finansami.

Poza przewodnikiem innowacja przewiduje też konsultacje mentorskie dla liderów i liderek z osobami znającymi się na edukacji finansowej.