Pomiń menu

Kulturalne Centrum Samopomocy – kultura inkluzywna

Innowatorzy:

Karolina Kaczorek, Wojciech Matejko

Typ innowacji:

metoda

Odbiorcy innowacji:

osoby dotknięte kryzysem, osamotnione, wrażliwe

Obecnie coraz więcej osób mierzy się z osamotnieniem, wykluczeniem społecznym, poszukuje wsparcia innych przy realizacji swoich pomysłów. Odpowiedzią na to jest stworzenie miejsca, w którym mieszkańcy mogliby się spotykać, sieciować, a także praktykować samopomoc. Innowacja zakłada upowszechnianie na większą skalę idei samopomocy w instytucjach i nie-instytucjach kultury oraz wypracowanie metody przygotowania tych jednostek do współpracy z oddolnymi grupami samopomocowymi. Rozwiązanie zostanie przetestowane na Osiedlu Jazdów, w ramach działania Jazdowskiego Centrum Samopomocy oraz w dwóch domach kultury.

Przeczytaj rozmowę z innowatorem i dowiedz się więcej o Kulturalnym Centrum Samopomocy.