Pomiń menu

Kulturalne Centrum Samopomocy – kultura inkluzywna

Innowatorzy:

Karolina Kaczorek, Wojciech Matejko

Typ innowacji:

metoda

Odbiorcy innowacji:

osoby dotknięte kryzysem, osamotnione, wrażliwe

To innowacja mająca na celu upowszechnianie na szeroką skalę idei samopomocy w instytucjach kultury oraz wypracowanie metod współpracy tych jednostek z oddolnymi grupami samopomocowymi. Innowacja odpowiada na potrzeby coraz bardziej zindywidualizowanego i spolaryzowanego społeczeństwa, w którym – wobec szeregu spadających na nie kryzysów – brakuje miejsc na wspólne ich przeżywanie i dzielenie się swoimi doświadczeniami z innymi.

Przeczytaj rozmowę z innowatorem i dowiedz się więcej o Kulturalnym Centrum Samopomocy.