Pomiń menu

Edukacyjny self-service

Innowatorka:

Monika Wyrzykowska | Fundacja Alabaster

Typ innowacji:

produkt i usługa

Odbiorcy innowacji:

osoby z atopowym zapaleniem skóry

Kto może wdrażać innowację:

Opis innowacji

W Polsce, w zależności od regionu (badania ECAP z 2015 roku), liczba dzieci chorych na atopowe zapalenie skóry (AZS) waha się od kilku do ponad 26%, w przypadku młodzieży osoby z AZS stanowią od 5 do 7%, wśród dorosłych – ok. 2%.

Celem innowacji „Edukacyjny self-service” jest stworzenie programu długofalowego wsparcia i rozwoju dla młodzieży i osób dorosłych z AZS. Skorzystają z niego zarówno osoby, które poszukują informacji o chorobie i chcą poznać inne osoby, które mają doświadczenie AZS w swoim życiu, jak i takie, które mają już wiedzę o chorobie i chcą się nią podzielić.

Elementami innowacji będzie:

  • grupa wsparcia – miejsce spotkań osób o podobnych potrzebach i z podobnymi problemami, miejsce bezpieczne, godne zaufania;
  • strona zawierająca informacje o chorobie i wskazówki, jak i gdzie szukać pomocy;
  • linia wsparcia „Halo! ATOPIA” dającą chorym możliwość kontaktu. Konsultantami linii wsparcia będą chorzy wolontariusze, którzy zostaną najpierw przeszkoleni. Wezmą udział w warsztatach i szkoleniach psychologicznych i merytorycznych, które ułatwią im prowadzenie rozmów z innymi chorymi (m.in. w zakresie komunikacji z pacjentem, porządkujące wiedzę o chorobie, pomagające zdobyć umiejętność zadbania o własny dobrostan).

Przeczytaj wywiad z innowatorką.