Pomiń menu

Chwyć za smycz, chwytaj życie

Innowatorki:

Agata Domalska i Katarzyna Sztarbała

Typ innowacji:

usługa

Odbiorcy innowacji:

osoby starsze

Kto może wdrażać innowację:

domy opieki, domy dziennego pobytu itp.

Opis działania

Istotą innowacji „Chwyć za smycz, chwytaj życie” są regularne, indywidualne spotkania z seniorami polegające na spacerach z animatorem i przeszkolonym do tego zadania psem.

Spacery z osobą towarzyszącą są pretekstem do zawiązania relacji i otwarcia się na drugiego człowieka. W czasie spotkań animatorzy będą proponować seniorom nowe metody spędzania wolnego czasu – pokażą miejsca, w których mogą podejmować aktywności związane z ich zainteresowaniami, i ułatwią im wejście w nową sytuację społeczną. Dzięki temu wzrośnie aktywność społeczna osób starszych. Z kolei zabawy i treningi ze zwierzęciem podczas spacerów będą służyć poprawie samopoczucia seniorów i ogólnego stanu ich zdrowia.