Pomiń menu

Aby zobaczyć listę wszystkich innowacji, które powstały w tej edycji Inkubatora pomysłów, zaznacz w wyszukiwarce wszystkie obszary lub tematy.

Jeśli chcesz zobaczyć, jakie innowacje testowaliśmy w poprzedniej edycji, wejdź na tę stronę.

Chwyć za smycz, chwytaj życie

"Chwyć za smycz, chwytaj życie" to cykl indywidualnych spotkań z seniorami polegających na spacerach z animatorem i psem. Podczas spotkań animator buduje pogłębioną relację z seniorem, a obecność psa ma terapeutyczny charakter. Interakcja ze zwierzęciem wyzwala pozytywne emocje i jest pretekstem do poznania danej osoby. Celem innowacji jest aktywizacja i zwiększenie kompetencji społecznych wśród seniorów. »

Mobilność dla poprawy jakości życia

Zapewnienie osobom starszym, samotnym i z różnymi niepełnosprawnościami dostępu do prozaicznych usług poprawiających jakość życia. »

Opiekunowie Opiekunom

Innowacja zakłada zbudowanie narzędzia służącego do aktywizacji opiekunów osób starszych z demencją. Na narzędzie będzie składać się poradnik w formie publikacji oraz strona internetowa. Celem innowacji jest dostarczenie opiekunom know how i narzędzi służących do budowania społeczności samoadwokackiej, tworzenia i prowadzenia grup samopomocy, odnajdywania osób w podobnej sytuacji życiowej oraz wzbudzania motywacji do wspólnego działania. »

Teatr przy stole

Samotnym seniorom pomóc mogą łatwo dostępne gry fabularne, których reguły opracowane zostaną z myślą o osobach starszych. »