Pomiń menu

W ramach Inkubatora pomysłów szukamy i pomagamy w rozwoju nowatorskich pomysłów pomagających w codziennym życiu osobom zależnym (ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność) i ich opiekunom.

Do tej pory odbyły się trzy edycje (nabory) Inkubatora. O ostatniej edycji przeczytasz >> tutaj.

W każdej edycji wsparcie w ramach Inkubatora pomysłów było rozłożone na 3 etapy:

 • wstępna faza inkubacji trwała ok. 3 miesięcy. Pod koniec tego etapu pomysłodawcy i pomysłodawczynie przygotowywali wstępny plan rozwoju swojej innowacji;
 • druga faza inkubacji trwała ok. 2 miesięcy. Przystępowało do niej ok. 12 pomysłów, wybranych na podstawie oceny wstępnych planów rozwoju innowacji. Na tym etapie pomysłodawcy i pomysłodawczynie dopracowywali prototyp swojego rozwiązania i planowali, jak będzie wyglądało jego testowanie. Wszystkie szczegóły (m.in. lokalizacja testów, budżet na testowanie) zawierali w indywidualnej specyfikacji innowacji, na podstawie której specjalna komisja zadecyduje o przyznaniu grantu na testowanie pomysłu;
 • trzecia faza inkubacji to testy prototypu innowacji, które trwały ok. 6 miesięcy. Pomysłodawcy i pomysłodawczynie realizowali je, wykorzystując grant, według opracowanego przez siebie planu i przy wsparciu opiekuna innowacji i pod okiem ewaluatorów inkubatora.

Innowacje, które przeszły pomyślnie testy i dawały największe szanse na upowszechnienie na szerszą skalę, otrzymywały dodatkowo wsparcie w dopracowaniu ostatecznej wersji rozwiązania i jego promocji wśród potencjalnych odbiorców, którzy mogli być zainteresowani jego wdrożeniem.

W dookreśleniu pomysłu na innowację pomagał poniższy zestaw czterech pytań, w oparciu o które można było zdefiniować swoją koncepcję.

Rodzaje wsparcia

Na różnych etapach obecności w inkubatorze, pomysłodawcy i pomysłodawczynie otrzymywali różne rodzaje wsparcia w pracy nad swoim pomysłem:

Indywidualne wsparcie opiekuna/opiekunki innowacji

Każdy pomysł, który znajdzie się w inkubatorze, miał swojego opiekuna, który towarzyszył w pracy nad pomysłem. Pomagał opracować plan pracy nad innowacją, dobrać odpowiednich doradców tematycznych i przygotować wstępny plan rozwoju innowacji, a na dalszym etapie – zaplanować testowanie pomysłu i opracować specyfikację innowacji, na podstawie której można było uzyskać grant na testowanie swojego rozwiązania.

Warsztaty tematyczne

We wstępnej fazie inkubacji pomysłodawcy i pomysłodawczynie brali udział w serii warsztatów szkoleniowych dotyczących:

 • pracy projektowej i metodologii projektowania usług (service design),
 • prawa oraz kontekstu realizacji usług opiekuńczych dla osób zależnych,
 • specyfiki potrzeb osób zależnych,
 • tworzenia modeli biznesowych i promocji innowacji.

Konsultacje merytoryczne pomysłu

W zależności od tego, czego dotyczył pomysł i jakie były kompetencje zespołu, a jakich brakowało, za pośrednictwem inkubatora pomysłodawcy i pomysłodawczynie mogli zasięgnąć rady doświadczonych doradców z różnych dziedzin, np. osób pracujących z daną grupą osób zależnych, specjalistów od rozwiązań prawnych, projektantów itd. Mogli także skorzystać ze wsparcia specjalistów-badaczy, którzy pomagali poznać potrzeby potencjalnych odbiorców innowacji.

Prezentacja pomysłu potencjalnym odbiorcom

Gdy pomysł przybierał już realny kształt, pomysłodawcy i pomysłodawczynie mieli okazję, by zaprezentować go osobom, które mogłyby chcieć z niego skorzystać, m.in. samym osobom zależnym, przedstawicielom instytucji publicznych i organizacji pracujących z takimi osobami oraz potencjalnym inwestorom.

Grant na testowanie prototypu

Gdy pomysłodawcy i pomysłodawczynie opracowali swój prototyp innowacji i zaplanowali, jak można by go przetestować, mogli otrzymać grant (średnio ok. 40 000 zł) na sprawdzenie, jak ich pomysł zadziała w praktyce. Z grantu można było pokryć wszystkie koszty związane z testowaniem pomysłu przez ok. 6 miesięcy.

 

Nasze wsparcie w trzech edycjach Inkubatora pomysłów

1. edycja inkubatora:

 • warsztaty pracy projektowej i service design – 17.12.2016 i 9.01.2017 w Warszawie oraz 8.12.2016 w Gdyni
 • warsztaty nt. prawa i kontekstu realizacji usług opiekuńczych – 12.12.2016 w Gdyni oraz 19.01, 20.02 i 27.02.2017 w Warszawie
 • warsztaty dot.  specyfiki potrzeb osób zależnych – 24.02.2017 w Gdyni
 • warsztaty nt. modelowania biznesowego – 12.04.2017 w Gdyni
 • spotkanie sieciujące innowatorów z Gdyni i Warszawy – 28.01.2017 w Warszawie
 • warsztaty opracowywania budżetów i rozliczeń grantów – 31.05.2017 w Warszawie

2. edycja inkubatora:

 • warsztaty pracy projektowej i service design – 19.05 i 8.06.2017 w Gdyni oraz 31.05 i 27.06.2017 w Warszawie
 • warsztaty nt. prawa i kontekstu realizacji usług opiekuńczych – 24.06 i 26.06.2017 w Warszawie
 • spotkanie sieciujące innowatorów z Gdyni i Warszawy – 9.05.2017 w Warszawie
 • warsztaty opracowywania budżetów i rozliczeń grantów – 6.09.2017 w Warszawie
 • warsztaty nt. modelowania biznesowego – 15.09.2017 w Gdyni
 • panel ekspertów – 21.09.2017 w Gdyni

3. edycja inkubatora:

 • Innowacyjny mikser – 20.09.2017 w Rzeszowie
 • Innowacyjny mikser – 21.09.2017 w Kielcach
 • spotkanie sieciujące środowisko pomocy społecznej – 25.09.2017 w Poznaniu
 • Innowacyjny szybkowar – 2-3.10.2017 w Warszawie
 • Innowacyjny mikser – 3.10.2017 w Gdyni
 • Innowacyjny mikser – 6.10.2017 w Łodzi
 • spotkanie otwarcia dla innowatorów w ramach III edycji – 12.12.2017 godz. 11.00-17.00, Marzyciele i Rzemieślnicy, ul. Bracka 25 (III piętro), Warszawa
 • warsztat z pracy projektowej i service design – 12.01.2018, godz. 11.00-17.00, Marzyciele i Rzemieślnicy, ul. Bracka 25, Warszawa
 • warsztat z pracy projektowej i service design – 3.02.2018, godz. 11.00-17.00, Marzyciele i Rzemieślnicy, ul. Bracka 25, Warszawa
 • warsztat z opracowania budżetów i rozliczenia grantów – 11.04.2018, godz. 11.00-17.00, Marzyciele i Rzemieślnicy, ul. Bracka 25, Warszawa
 • warsztat z opracowania budżetów i rozliczenia grantów – 21.04.2018, godz. 11.00-17.00, Marzyciele i Rzemieślnicy, ul. Bracka 25, Warszawa
 • spotkanie sieciujące dla Innowatorów – 18.06.2018, godz. 11.00-17.00, Marzyciele i Rzemieślnicy, ul. Bracka 25, Warszawa
 • warsztat „Rozwijanie modelu innowacji” – 6.10.2018, godz. 11.00-17.00, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, pl.Zamkowy 10 (I piętro), Warszawa
 • warsztat „Trening wystąpień publicznych” – 15.10.2018, godz. 10.00-17.00, Marzyciele i Rzemieślnicy, ul. Bracka 25, Warszawa