Pomiń menu

Zasady

Nabór do 3. edycji Inkubatora pomysłów trwał do 25 października 2017 r. Kto mógł się zgłosić? Osoby/instytucje/zespoły z pomysłem na innowację społeczną z całej Polski – gotowe pracować nad jej dopracowaniem i przetestowaniem:

 • instytucje publiczne,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa,
 • grup nieformalne,
 • osoby fizyczne.

W naborze szukaliśmy szczególnie pomysłów z 6 tematów priorytetowych:

 • przeciwdziałanie osamotnieniu osób korzystających z usług opiekuńczych lub łagodzenie jego skutków,
 • wydłużenie okresu samodzielnego mieszkania osób w podeszłym wieku przy niewielkich nakładach finansowych,
 • czasowe odciążenie opiekunów osób zależnych i radzenie sobie ze związanym z tym obciążeniem emocjonalnym,
 • rozwiązania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, które pozwoliłyby im na wypełnianie roli rodzica i funkcjonowanie z dziećmi w swoim środowisku,
 • umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi odnalezienie się na rynku pracy przy jednoczesnym utrzymaniu motywacji do systematycznego leczenia i terapii,
 • budowa międzysektorowych sieci oparcia dla osób doświadczających kryzysów psychicznych.

Pomysły mogły dotyczyć dowolnej sfery życia wybranej grupy osób lub wszystkich osób zależnych. Mogły być pomysłem na jakiś nowy produkt czy usługę albo na usprawnienie sposobu funkcjonowania istniejącego rozwiązania.

Harmonogram

Zgłaszanie pomysłów na innowacje: do 25 października 2017

Rozmowy z autorami pomysłów: 13-20 listopada 2017

Wyłonienie pomysłów, które trafią do inkubatora: do 27 listopada 2017

Wstępna faza inkubacji i praca nad planami rozwoju innowacji: do 28 lutego 2018

Druga faza inkubacji i praca nad planami testów innowacji: do 31 maja 2018

Przyznanie grantów na testowanie prototypów innowacji: do końca czerwca 2018

Testowanie innowacji i wybór rozwiązań do upowszechniania: do końca lutego 2019

Dokumenty

Regulamin 3. edycji Inkubatora pomysłów >> tutaj

Opis tematów priorytetowych >> tutaj

Opisy przykładowych odbiorców, dla których poszukiwaliśmy innowacyjnych rozwiązań >> tutaj

Szczegółowy opis obszarów tematycznych, których mogły dotyczyć innowacje >> tutaj