Pomiń menu
Wyobraźcie sobie taką sytuację: na scenie teatralnej znajdują się osoby niewidome i słabowidzące, g/Głuche i słabosłyszące, a także widzące i słyszące.

Jak wygląda ich współpraca? Co powstaje w jej wyniku? Dostępność na teatralnej widowni staje się standardem. Ale czy teatralna scena jest równie dostępna dla osób ze szczególnymi potrzebami? A jeśli nie, to jak to zmienić?

Poznajcie pomył na warsztaty teatralne dla  osób o z niepełnosprawnością wzroku oraz g/Głuchych i słabosłyszących.