Pomiń menu

Caffe Aktywni

Innowatorki:

Jolanta Rychlik, Klaudia Tarasiewicz, Agnieszka Głuszczyńska

Fundacja Świat Wrażliwy >>

Typ innowacji:

metoda

Odbiorcy innowacji:
  • młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w wieku 17–20 lat, uczęszczająca do szkoły przysposabiającej do zawodu, mająca ograniczone perspektywy pracy zawodowej
  • seniorzy w wieku 60–70 lat, aktywni i otwarci na zaangażowanie społeczne
  • rodzice i opiekunowie młodych osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • osoby starsze, samotne, potrzebujące pomocy i wsparcia, członkowie lokalnej społeczności
Kto może wdrażać metodę:
  • organizacje pracujące z i na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • organizacje pracujące z i na rzecz osób starszych
  • miejsca aktywności lokalnej, domy sąsiedzki
inowatorki_caffe_aktywni Jolanta Rychlik, Klaudia Tarasiewicz, Agnieszka Głuszczyńska

Opis innowacji

Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną oraz seniorzy to dwie grupy osób zależnych, które mierzą się z podobnymi wyzwaniami społecznymi. Zarówno jedni, jak i drudzy mają ograniczone możliwości kontaktów i spotkań, co prowadzi do ich wycofania się z życia społecznego. To również grupy, które najczęściej są narażone na wykluczenie społeczne i zawodowe – młodzież z racji niepełnosprawności intelektualnej i schorzeń towarzyszących, seniorzy – z powodu braku aktywności zawodowej czy mniejszej sprawności ruchowej.

W odpowiedzi na potrzeby tych dwóch grup powstał pomysł innowacji Caffe Aktywni, która polega na stworzeniu wspólnej, otwartej przestrzeni, w której młodzież z niepełnosprawnością intelektualną może się aktywizować i zdobywać nowe umiejętności oraz kompetencje, rozwijając samodzielność, odpowiedzialność i pewność siebie, a seniorzy, pełniąc role mentorów, mogą dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Takie miejsce integruje społeczność lokalną i pomaga przygotować młodzież z niepełnosprawnością intelektualną do życia społecznego oraz zawodowego.

Istotą Caffe Aktywni jest współpraca seniorów-mentorów z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, z którymi dzielą się doświadczeniem i którym przekazują wiedzę. Celem ich wspólnych działań jest zachęcenie innych osób starszych do wychodzenia z domu, oferowanie pomocy potrzebującym i integrowanie lokalnej społeczności.

Pierwotnie Caffe Aktywni działała w formie kawiarni uruchamianej od czasu do czasu, a od września 2019 r. funkcjonuje na stałe w lokalu udostępnionym przez Urząd Miejski w Gdańsku.

Posłuchaj podcastu

Więcej informacji

 

Zachęcamy także do bezpośredniego kontaktu z Jolantą Rychlik, jedną z innowatorek (tel. 0 882 089 933, mail: jolando@wp.pl).


fot. Patrycja Kurek, Jolanta Rychlik, Anna Szewczyk