Pomiń menu

Republika listów osób fascynujących, czyli seniorzy recenzują książki

Pomysłodawca:

Krzysztof Kolski, Warszawa

Typ innowacji:

usługa

Odbiorcy innowacji:

seniorzy

Opis pomysłu

Pomysł polega na zbudowaniu społeczności osób starszych, korzystających z usługi „książka na telefon”, poprzez regularną wymianę listów. Członkowie tej sieci w ramach pisanych do siebie listów będą m.in. polecać sobie kolejne lektury. Listy będą wysyłane pocztą tradycyjną lub roznoszone przez grupę wolontariuszy.