Pomiń menu

Stolik pamięci to narzędzie wspierające aktywizację osób starszych poprzez dostarczanie im w przystępny i atrakcyjny sposób różnego rodzaju zasobów wiedzy i kultury.

Jest to rodzaj multimedialnego urządzenia (przypominającego stół) wyposażonego w kilka ekranów. W jego pamięć wgrane są różnego rodzaju materiały (filmy, pliki audio, skany artykułów, zdjęcia itd.) przypominające o Holandii na przestrzeni kilkudziesięciu lat (od lat 20. do 80. XX wieku), która pokrywa się z różnymi okresami w życiu osób starszych. Materiały te można uzupełniać, ale także komentować.

Z urządzenia jednocześnie może korzystać maksymalnie sześć osób. Wyzwaniem dla projektantów było to, w jaki sposób zaprojektować urządzenie technologiczne, które nie tylko nie odstraszy, lecz także zachęci do korzystania osoby starsze.

Korzystając z tego urządzenia, osoby starsze ćwiczą (stymulują) swoją pamięć, a materiały, z którymi się zapoznają, stają się pretekstem do rozmowy z innymi ludźmi, wymieniania się wspomnieniami itd.

Urządzenie to zastosowano po raz pierwszy w Twiske Home w północnym Amsterdamie. W ciągu 11 lat stoliki umieszczono w 100 różnego rodzaju instytucjach opieki w Holandii. Były instalowane w miejscach pobytu osób starszych, np. domach seniorów, różnego rodzaju świetlicach itd.

Więcej informacji: waag.org (Multimedia Tables) i waag.org (Mobile Storytable).