Pomiń menu

Przedsięwzięcie polega na świadczeniu na terenie Łotwy mobilnej opieki nad osobami starszymi, które mieszkają na obszarach wiejskich i mają utrudniony dostęp do publicznych instytucji świadczących podobne usługi. Służy poprawie jakości życia osób starszych poprzez zaspokojenie ich potrzeb higienicznych, a także otocznie ich opieką psychologiczną. Model finansowy przedsięwzięcia polega na stałych opłatach ponoszonych przez władze samorządowe, które chcą, aby na ich terenie usługa była realizowana.

W ramach przedsięwzięcia wykorzystywanych jest sześć specjalnych samochodów wyposażonych w podstawowe urządzenia sanitarne (m.in. toaletę i pralkę). Osoby objęte opieką mogą skorzystać także z przycisku alarmowego, który informuje konsultanta w siedzibie organizacji o wezwaniu pomocy.

Projekt dotarł do finału konkursu European Social Innovation Competition 2015.

Więcej informacji: nesta.org.uk i samariesi.lv.