Pomiń menu

Ashoka Polska

Ashoka Polska to część globalnie działającej instytucji, która dotychczas wsparła ponad 3000 innowatorów społecznych na całym świecie (z tego 170 w Europie Środkowej). Zespół Ashoka Polska wspiera członków Ashoki w Austrii, Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji.

Ashoka to jeden z ważniejszych ekosystemów dla liderów zmian: dostarcza ram prawnych i promuje zmiany społeczne poprzez dzielenie się know-how, wsparcie finansowe, pomysły.

Więcej informacji: ashoka-cee.org.

Campus Warsaw

Campus Warsaw to inkubator nowoczesnej przedsiębiorczości stworzony przez Google, z przestrzenią coworkingową i konferencyjną. Działa na warszawskiej Pradze od listopada 2015 r.

Więcej informacji: campus.co.

Center for Social Innovation

Center for Social Innovation to miejsca działające w Nowym Jorku i Toronto. To przestrzeń, ale przede wszystkim społeczność skupiona wokół niej. Tworzą ją ludzie z różnych sektorów i zawodów. Bardzo wiele z powstających i prowadzonych tam przedsięwzięć dotyczy właśnie innowacji społecznych. Dzięki współpracy – w sensie dosłownym (co-working) – i wspólnego działania nawzajem pomagają sobie w tym, by ich działania miały większą skalę i wpływ.

Więcej informacji: socialinnovation.org.

EBN

EBN to sieć ponad 150 certyfikowanych centrów przedsiębiorczości i innowacji oraz 100 innych organizacji, które wspierają rozwój i wzrost innowacyjnych przedsięwzięć, start-upów, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym zajmujących się innowacjami społecznymi.

EBN to także społeczność, której członkowie w codziennej pracy wspierają siebie nawzajem, by ich przedsięwzięcia były bardziej efektywne i stabilne.

Więcej informacji: ebn.be.

Impact Hub

Impact Hub to globalna sieć ponad 80 miejsc na całym świecie pełniących funkcje laboratorium innowacji, inkubatorów biznesu i lokalnych centrów przedsiębiorczości społecznej. To unikalny ekosystem zasobów, inspiracji, okazji do współpracy, które razem pomagają w rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć, w tym wielu innowacji społecznych.

Najbliższe geograficznie do Polski impact huby działają w Berlinie i Pradze.

Więcej informacji: impacthub.net.

KENNISLAND

Hasłem przewodnim tej holenderskiej (ale działającej w różnych częściach świata) organizacji są „Kompleksowe zmiany w społeczeństwie wymagają nowych form innowacji”. Jednym z głównych obszarów działania Kennislandu są innowacje społeczne (social innovation beyond the hype). W tej dziedzinie zajmują się zarówno działaniami praktycznymi (testowaniem nowych rozwiązań, wspieraniem rozwoju innowacyjnych pomysłów), jak i upowszechnianiem wiedzy i rzecznictwem na ten temat.

Więcej informacji: kl.nl.

Laboratorium Innowacji Społecznych

Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS) to samodzielna jednostka budżetowa Urzędu Miasta Gdyni odpowiedzialna za rozwijanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań społecznych skierowanych do mieszkańców Gdyni.

LIS to także idea, która wyrosła z myślenia, że miasto, aby rozwijać się w sposób zrównoważony i uzyskiwać trwałe rezultaty, potrzebuje nowych pomysłów nie tylko w sferze technologii czy gospodarki, lecz także w działalności społecznej kierowanej do mieszkańców.

Zadaniem LIS jest wypracowywanie, wspieranie i upowszechnianie nowatorskich rozwiązań społecznych, tak aby mieszkańcom Gdyni – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne czy miejsce zamieszkania – żyło się lepiej.

Więcej informacji: lis.gdynia.pl.

Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom Innowacji Społecznych

Marzyciele i Rzemieślnicy, znajdujący się na III piętrze Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy przy ul. Brackiej 25 w Warszawie, to miejsce, które ma wspierać rozwój miasta i jego mieszkańców oraz inicjować mądre zmiany i poprawiać jakość życia. Zostało stworzone z myślą o kreatywnych, nieszablonowych osobach, którym bliskie są zagadnienia jakości życia w mieście, dbania o jego przestrzeń, a także realizacji różnych polityk publicznych. Spotyka i łączy ludzi zaangażowanych w rozwijanie projektów społecznych, wywodzących się z różnego rodzaju środowisk (m.in. administracji publicznej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, świata akademickiego). Wspiera praktyczne pomysły i przedsięwzięcia odnoszące się do realnych wyzwań. Tutaj powstają, wzrastają i dojrzewają w optymalnych warunkach.

Marzyciele i Rzemieślnicy to miejsce zarówno codziennej, biurowej pracy dla liderów zmian, jak i ważnych, inspirujących wydarzeń – debat, konferencji, warsztatów. Otwiera się również na pomysły innych osób i instytucji.

Więcej informacji: marzycieleirzemieslnicy.pl.

Nesta

Nesta to brytyjska fundacja założona dzięki funduszom rządu Wielkiej Brytanii. Obecnie jedna z kluczowych instytucji zajmujących się tematem innowacji społecznych i innowacji w działaniach administracji publicznej. Prowadzi szereg przedsięwzięć wspierających rozwój innowacji (inkubatorów, konkursów, tzw. challenges), wydaje wiele publikacji na ten temat.

Więcej informacji: nesta.org.uk.

NESsT

NESsT to inkubator przedsiębiorstw społecznych na rynkach wschodzących. Rozwija trwałe, zrównoważone przedsiębiorstwa społeczne, oferując wsparcie na etapie planowania, inkubowania i skalowania. Stosuje zróżnicowane podejście poprzez inwestycje finansowe, wsparcie merytoryczne oraz udzielanie kapitału społecznego.

Więcej informacji: nesst.org.

Sieć Sensownego Biznesu

Sieć Sensownego Biznesu to przedsięwzięcie wielofunkcyjne – środowisko/społeczność osób zainteresowanych zmianą (Zmienia się), program inkubacyjny i akceleracyjny oraz sieci – inwestorów, mentorów i wsparcia.

Więcej informacji: sensownybiznes.pl.

TransferHub

Inkubator innowacji społecznych TransferHub to projekt, który ma ułatwić Polakom stawienie czoła wyzwaniom na rynku pracy dziś i w przyszłości. W naszym kraju są dziesiątki ludzi ze znakomitymi pomysłami, które mogą zmienić realia życia zawodowego i społecznego na lepsze. Są wśród nich osoby indywidualne, niezwiązane z żadnym przedsiębiorstwem czy organizacją pozarządową. Są też pracownicy firm, instytucji, szkół i uczelni, różnego rodzaju organizacji, a także członkowie nieformalnych grup, które chciałyby zmienić otaczający świat i poprawić jakość życia innych. Nazywamy ich innowatorami. Wszystkie te osoby, grupy, organizacje i instytucje mogą uzyskać od nas wsparcie.

Więcej informacji: transferhub.pl.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” prowadzi projekty społeczne kulturalne w całej Polsce. Tworzy i promuje nowe modele działania w sferze kultury. Pracuje z młodymi ludźmi, animatorami kultury, pracownikami organizacji pozarządowych i instytucji kultury, artystami i seniorami. Inspiruje, przekazuje wiedzę i narzędzia do działania.

Od 2002 roku zespół „ę” przeprowadził przez proces od pomysłu do realizacji ponad 1000 społecznych innowatorów.

Więcej informacji: e.org.pl.

Young Foundation

Young Foundation od wielu lat działa na rzecz wspierania i rozwijania lokalnych społeczności, podejmując działania zarówno w skali mikro, jak i ogólnokrajowej. Zajmuje się badaniami, innowacjami, inwestycjami oraz rozwojem społeczności, w efekcie czego Young Foundation ma koncie ponad 80 udanych inkubowanych przedsięwzięć. W obszarze jej działalności mieści się m.in. walka z nierównościami, wspieranie młodych ludzi oraz dbanie o zdrowie i dobre samopoczucie społeczności.

Więcej informacji: www.youngfoundation.org.