Pomiń menu

My też jesteśmy rodzicami

Innowatorki:

Dorota Kaczorowska, Kinga Lipka, Katarzyna Młynarczyk, Marta Młynarczyk, Danuta Piątkowska, Joanna Ponicka

Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia” >>

Typ innowacji:

usługa

Odbiorcy innowacji:
  • osoby z niepełnosprawnością intelektualną będący rodzicami
  • osoby wspierające rodziców z niepełnosprawnością intelektualną
mtjr_zespol Dorota Kaczorowska, Kinga Lipka, Katarzyna Młynarczyk, Marta Młynarczyk, Danuta Piątkowska, Joanna Ponicka

Opis innowacji

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną będące rodzicami borykają się z trudnościami wychowawczymi. Czasami pochodzą ze środowisk patologicznych, często brak im pozytywnych wzorców budowania zdrowych relacji rodzinnych. W środowiskach niepatologicznych bywają wyręczani lub zastępowani w opiece nad dzieckiem. Często mają niskie poczucie własnej wartości związane z przekonaniem, że nie sprawdzają się wystarczająco dobrze w roli rodzica. Ze względu na obniżone zdolności poznawcze mają trudności ze zrozumieniem treści w postaci nieuproszczonej. Nie uczestniczą przez to w organizowanych dla rodziców zajęciach, szkoleniach, warsztatach rozwijających kompetencje rodzicielskie. Z tego powodu nie korzystają także z dostępnych na rynku publikacji w tym temacie.

My też jesteśmy rodzicami! to innowacyjny program wsparcia dla rodzin, w których rodzicami są osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Program bazuje na idei rodzicielstwa bliskości i komunikacji bez przemocy oraz samoregulacji. W całym procesie chodzi o zwiększenie uważności na dzieci, baczną ich obserwację i korzystanie z metod wspierania dzieci w trudnych dla nich sytuacjach.

Program składa się z szeregu działań – indywidualnych i grupowych warsztatów i spotkań – mających na celu zwiększenie kompetencji rodzicielskich osób z niepełnosprawnością intelektualną. Są one skierowane zarówno do osób z NI, będących rodzicami, jak również do osób wspierających (np. ich rodziców).

Obydwie grupy uczestników odbywają niezależne od siebie spotkania, prowadzone przez specjalistów. Grupy wsparcia powstające w ramach programu tworzą przestrzeń do relacjonowania własnych doświadczeń związanych z danym problemem, słuchania i akceptacji doświadczeń innych, empatycznego zrozumienia i nawiązania kontaktów społecznych z osobami o podobnych trudnościach.

Program został przetestowany w Toruniu, a następnie został opisany, tak by także w innych miejscach możliwe było jego stosowanie.

Opracowany materiał (do pobrania poniżej w części Więcej informacji) składa się z opisu sposobu przygotowania i prowadzenia warsztatów w formie grup wsparcia oraz spotkań indywidualnych. W programie znajdują się osobne opisy scenariuszy zajęć dla każdej z obydwu wspomnianych wyżej grup.

Wszystkie treści zostały przygotowane w formie przystępnej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Więcej informacji

Zachęcamy także do bezpośredniego kontaktu z Martą Młynarczyk, jedną z innowatorek z Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ARKADIA” w Toruniu (mail: marta.mlynarczyk@arkadia.torun.pl, tel. 0 792 245 234).