Pomiń menu
Innowatorka: Katarzyna Sadło
Miejscowość: Warszawa
Typ innowacji: nowa usługa
Odbiorcy innowacji:
  • opiekunowie stali lub tymczasowo osób zależnych
  • uchodźczynie z Czeczeni i innych krajów Azji Centralnej

Osoby opiekujące się bliskimi, którzy nie są w stanie samodzielnie wykonywać najprostszych czynności i często wymagają całodobowej opieki, nierzadko muszą mierzyć się z problemami finansowymi czy wręcz ubóstwem. Cały lub prawie cały swój czas przeznaczają na zajmowanie się swoimi bliskimi, co uniemożliwia im pracę zarobkową.

Inną grupą, która musi się mierzyć z problemem niemożności zarabianie, są uchodźczynie. Oczekując na przyznanie im statusu uchodźcy, mają półroczny zakaz podejmowania jakiejkolwiek pracy, a dodatkowo ze względu na nieznajomość języka podjęcie przez nie nie mają odpowiednich kwalifikacji.

„Dbalnia” stara się pomóc obu tym grupom, łącząc je wzajemnie. Opiekunowie osób zależnych dostaną wsparcie i pomoc w opiece od uchodźczyń, co pozwoli im wypocząć i być może zająć się pracą. Uchodźczyniom pozwoli to zdobyć doświadczenie w opiece na chorymi, co może później pomóc w poszukiwaniu zawodu, a także wesprze je w przystosowaniu się do nowego życia w Polsce. Dostaną one również zapłatę za swoją pracę – finansową bądź, jeżeli nie będzie to możliwe,pod postacią potrzebnych przedmiotów lub przysług.