Pomiń menu
  • Wydawca: Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia
  • Rok publikacji: 2013
  • Autorzy: Jan Mencwel, Kuba Wygnański

W krótkiej formie autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie, czym są innowacje społeczne, jak można rozpoznawać autentyczną społeczną wartość różnych nowych rozwiązań, co hamuje rozwój innowacji w Polsce i jak to zmienić?
W kilku krótkich rozdziałach rozważają różne aspekty rozwoju innowacji społecznych. Opisują także konkretne przykłady przedsięwzięć, które ich zdaniem należy uznać za innowacyjne. Przede wszystkim jednak „bronią” innowacji społecznych – piszą o tym, dlaczego warto w nie wierzyć i o nie zabiegać.

Zobacz publikację (online)