Pomiń menu
  • Wydawca: Social Innovation Europe
  • Rok publikacji: 2012

Innowacje społeczne umożliwiają rozwiązywanie wielu problemów w społeczeństwie i zaspakajanie nieoczywistych potrzeb. Choć wiele osób się zgadza, że innowacje społeczne są tym, w co należałoby inwestować, to jednak środki przeznaczane na ten cel są stosunkowo skromne w stosunku np. do środków przekazywanych na badania i rozwój. Autorzy publikacji badają możliwości i prezentują szerokie spektrum finansowania innowacji w Europie zarówno ze środków publicznych jak i prywatnych.

Zobacz publikację (online)