Pomiń menu
Innowatorki: Teresa Truch, Joanna Pietrzela, Magdalena Grzymek, Agnieszka Bąk, Karolina Szaton

 

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Siedlisko >>

Miejscowość: Staniszcze Wielkie, woj. opolskie
Typ innowacji: nowy produkt i usługa
Odbiorcy innowacji:
  • seniorzy w wieku 75+ lat, którzy korzystają ze wsparcia w ramach usługi opiekuńczej w ośrodkach, domach opieki, ale także w domu
  • pracownicy ośrodków opieki

Ogromny wpływ na ogólny stan zdrowia seniorów ma ich forma psychiczna. Podeszły wiek wiąże się przede wszystkim z trudnościami w wykonywaniu niektórych czynności, które wcześniej nie stanowiły problemu. Powadzi do nadmiernego stresu, który nierzadko wywołuje pogarszający się nastrój, depresje i stany lękowe. ActivB@nki powstają, żeby łatwiej było rozpoznawać potrzeby i możliwości indywidualne osób starszych oraz tak organizować czas wolny, by poprawiać komfort ich życia.

Innowacja ta pozwala poznać i zbadać indywidualne potrzeby seniorów, w sposób często niemożliwy w dużych ośrodkach pomocy, gdzie trudno skupić się na pojedynczej osobie. Następnie dzięki katalogowi aktywności szuka się najbardziej odpowiedniego zajęcia dla danego człowieka. Katalog zapewnia również podpowiedzi i wskazówki dotyczące organizowania tych aktywności. Dzięki temu nawet zapracowani, przemęczeni czy nawet po prostu mniej kreatywni pracownicy ośrodków (lub opiekunowie rodzinni) będą mogli w łatwy sposób pomóc swoim podopiecznym.

Doprowadzi to do poprawy samopoczucia seniorów i pozbycia się uczucia bezsilności oraz braku wpływu na swoje życie, ale także zwiększy satysfakcję z pracy opiekunów, poprawiając również przez to atmosferę w takich miejscach.