Pomiń menu

W dn. 8 lutego 2024 r. Fundacja Stocznia podpisała z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej umowę na realizację projektu „Inkubator pomysłów 3 – wsparcie w rozwoju innowacji społecznych dotyczących włączenia społecznego”. Tym samym oficjalnie rusza III edycja Inkubatora pomysłów. Projekt będzie realizowany w latach 2024-2028 przez Fundację Stocznia w partnerstwie z Ośrodkiem Ewaluacji oraz Klubem Inteligencji Katolickiej. Całkowity budżet projektu wynosi 9 999 891 zł. 

Główne zadania w projekcie:

  • inkubacja 31 innowacji,
  • upowszechnienie 4 innowacji,
  • akceleracja 9 innowacji,
  • upowszechnienie 6 akcelerowanych innowacji.

W ramach projektu zaplanowane jest przeprowadzenie 2 naborów na wstępne pomysły na innowacje społeczne. W każdym naborze zostanie przeprowadzonych 50 rozmów z pomysłodawcami, a wśród nich 26 pomysłów na innowacje otrzyma wsparcie w dopracowaniu koncepcji i przygotowaniu prototypów rozwiązań. W każdej edycji 13 innowacji otrzyma grant na przetestowanie rozwiązań w praktyce, a 2 innowacje zostaną upowszechnione.

W ramach konkursu „Inkubacja i akceleracja innowacji społecznych” podpisanych zostało w tym dniu 7 umów na prowadzenie inkubatorów innowacji społecznych. Dzięki pozyskanemu wsparciu ma powstać ponad 230 nowych rozwiązań, które mają za zadanie promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.

Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przekazując unijne środki na tworzenie inkubatorów powierzyła wybranym podmiotom biznesowym, administracji publicznej i organizacjom pozarządowym dwa zadania:

Po pierwsze, żeby sięgnąć do ludzi, sięgnąć do realnego życia i wyłowić innowacje społeczne. Po drugie, żeby te innowacje, które już zostały zidentyfikowane i wyłowione rozprzestrzeniać, umacniać i przekazywać dalej, aby szły w całą Polskę.

Grupa ludzi na tle ekranu, na którym jest napis "Startują inkubatory innowacji społecznych"
fot. Piotr Żurek