Pomiń menu

Rozpoczęliśmy nową edycję Inkubatora pomysłów. Przez pięć kolejnych lat wraz z Ośrodkiem Ewaluacji oraz Klubem Inteligencji Katolickiej, będziemy wspierać innowatorów i innowatorki w rozwijaniu nieszablonowych pomysłów związanych z włączaniem społecznym. W związku z tym prosimy Was o wypełnienia ankiety, dzięki której zbierzemy Wasze opinie na temat tego, które problemy społeczne uważacie za szczególnie ważne i wymagające wsparcia.

Dokładne zbadanie i zdefiniowanie aktualnych potrzeb pomoże nam w rozwoju mikroinnowacji wspierających integrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W każdym z naborów wybierzemy 2 ścieżki tematyczne skoncentrowane wokół konkretnych potrzeb i grup. Dzięki temu będziemy w stanie bardziej skutecznie dotrzeć do osób, instytucji czy środowisk mogących mieć nowe pomysły w danej dziedzinie, a także wesprzeć samych innowatorów i innowatorki w wymianie między nimi pomysłów, doświadczeń i zwiększyć szansę na lepszą jakość rozwijanych innowacji.

Projekt „Inkubator pomysłów 3 – wsparcie w rozwoju innowacji społecznych dotyczących włączenia społecznego” jest finansowany z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, a jego całkowita wartość wynosi 9 999 891 zł. W ramach nowego Inkubatora przeprowadzimy 2 cykle inkubacyjne obejmujące nabór na wstępne pomysły na innowacje, wsparcie innowatorek i innowatorów w ich dopracowaniu (preinkubacja) oraz testowaniu (inkubacja). Równolegle będziemy prowadzić proces akceleracji czyli przygotowania poprawionej, pełniejszej wersji rozwiązań już powstałych, które wymagają dopracowania. Wśród wszystkich testowanych i udoskonalanych rozwiązań wybierzemy te o szczególnym potencjale, które będziemy upowszechniać.Rysunek z żarówką, dookoła kolorowe napisy idea. Na kartce kredki, flamastry.

Projekt „Inkubator pomysłów 3 – wsparcie w rozwoju innowacji społecznych dotyczących włączenia społecznego” jest finansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Loga od lewej FRSE, RP, UE, Inkubatora pomysłów.