Pomiń menu

Czasem warto spotkać się i wymienić się poglądami, pomysłami, refleksjami – co do tego, nie ma wątpliwości. Innowatorki i innowatorzy Inkubatora pomysłów już wkrótce będą mieć okazję do zobaczenia się „na żywo”. W kwietniu w Gdyni odbędzie się bowiem spotkanie sieciujące.

Praca nad innowacjami, choć ważna i satysfakcjonująca, bywa wyczerpująca. Świetnie wiedzą to zarówno animatorzy Inkubatora pomysłów, jak i pomysłodawcy, którzy wdrażają nowe rozwiązania.

Inkubator Pomysłów to projekt Gminy Miasta Gdynia i Fundacji Stocznia, który pomaga znaleźć, dopracować i przetestować oddolne innowacje dotyczące szeroko pojętego włączenia społecznego.

Aby dać sobie nieco oddechu (jodowanym powietrzem!) i pozwolić na to, by przyjrzeć się swoim koncepcjom z nieco innej perspektywy, warto wybrać się na organizowane w Gdyni warsztaty.

– Chcemy, by spotkanie było czasem nie tylko zyskiwania nowej wiedzy czy wymiany doświadczeń, ale również okazją do rozmowy i małej regeneracji – wyjaśniają organizatorzy wydarzenia.

Samo wydarzenie skierowane jest do innowatorów Inkubatora pomysłów i odbędzie się w dniach 21-22 kwietnia w Gdyni. Spotkanie zostanie podzielone na poszczególne moduły.

– W swobodnej, inspirującej formie warsztatów będziemy rozwijać i wzmacniać kompetencje niezbędne do realizowania innowacji społecznych – dodają organizatorzy.

Innowatorzy będą mogli wziąć udział w warsztacie dotyczącym kół samokształcenia, który jest m.in. świetną metodą na rozwój wolontariatu, a także w spotkaniu dla innowacyjnych liderów społecznych, podczas którego uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób skutecznie animować i motywować do wspólnego działania.

Innowatorki oraz innowatorzy będą mogli wziąć także udział w spacerze badawczym, grach networkingowych, czy rozmowach networkingowych pozwalających na wymianę doświadczeń.

Wydarzenie, które odbędzie się w siedzibie UrbanLab Gdynia poprowadzą Magdalena Żółkiewicz z Laboratorium Innowacji Społecznych, koordynatorka projektu z Gdyni oraz Maria Lewandowska-Woźniak z Inkubatora pomysłów.

Spotkania sieciujące czy warsztaty to obok codziennego merytorycznego wsparcia ekspertów oraz kompleksowego doradztwa ważny element pracy nad innowacjami. Podobne wydarzenia pozwalają bowiem na efektywną pracę nad rozwijanym pomysłem.

***

Inkubator Pomysłów to projekt Gminy Miasta Gdynia i Fundacja Stocznia, który pomaga znaleźć, dopracować i przetestować oddolne innowacje dotyczące włączenia społecznego. Projekt „Innowacje na ludzką miarę 2. Rozwój mikroinnowacji w temacie włączenia społecznego” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logo Funduszy Europejskich, Europejskiego Funduszu Społecznego i Inkubatora pomysłów oraz flaga Rzeczpospolitej Polskiej