Pomiń menu

Autorzy i autorki wybranych pod koniec marca 27 innowacji z drugiego naboru Inkubatora pomysłów ostatnie miesiące spędzili nad dopracowaniem swoich innowacji. Wspólnie z naszymi animatorami i animatorkami planowali, ustalali budżet oraz harmonogram testowania.

Efekty tych prac ujęte w Specyfikacjach Innowacji innowatorzy i innowatorki zaprezentowali Komisji, która przez trzy dni (13-15 lipca 2022 r.) przyglądała się zaprojektowanym rozwiązaniom. 

Poznaj 23 wybrane innowacje, które otrzymają granty na testowanie swoich rozwiązań w praktyce:

 1. Baza danych medycznych osób w kryzysie bezdomności
 2. Gra w spektrum
 3. Hollywood w kieszeni
 4. I Ty masz prawo być sobą – kompleksowe wsparcie dla opiekunów osób z ASD
 5. Kulturalne Centrum Samopomocy
 6. Ludzie Ludziom/ Poznajmy się
 7. Między nami – wzmacnianie migrantek przez edukację seksualną
 8. Międzykulturowa integracja i rozwijanie potencjałów
 9. Migaj ze mną!
 10. Mobilność dla poprawy jakości życia
 11. Oswajanie inności – spotkania międzykulturowe
 12. Otwarta turystyka – lepsza dostępność obiektu turystycznego z ofertą sportową i rekreacyjną dla osób ze spektrum autyzmu
 13. PESBOX-narzędzia wspierające rozwój organizacji
 14. PoMOSty
 15. Potencjał nie problem
 16. Powitalnik – przewodnik po rodzicielstwie
 17. Przyjazne miejsca dla osób w spektrum autyzmu
 18. Psychowzroczność
 19. Teatr przy stole
 20. Warsztaty kulinarne dla osób z depresją
 21. Wiejsko-miejski Zasilacz
 22. Wzmocnienie w pigułce – Parent Empowerment Program
 23. Zine współtworzony przez osoby przebywające w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową

Wszystkie pomysły z drugiego naboru opisaliśmy krótko na stronie Inkubatora.

Inkubator pomysłów: etap 1 - ok. 100 pomysłów na innowację otrzyma wsparcie w dopracowaniu koncepcji i przygotowaniu prototypu rozwiązania, etap 2 - 52 innowacje otrzymają grant na przetestowanie rozwiązania w praktyce, etap 3 - 10 innowacji zostanie upowszechnionych i włączonych do praktyki

Dziękujemy za Wasze zaangażowanie w poszukiwanie jeszcze lepszych, nowatorskich rozwiązań odpowiadających na potrzeby społeczne i służących naprawie choćby małego wycinka rzeczywistości.

Logo Funduszy Europejskich, Europejskiego Funduszu Społecznego i Inkubatora pomysłów oraz flaga Rzeczpospolitej Polskiej

Inkubator pomysłów prowadzimy w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę 2. Wsparcie w rozwoju mikroinnowacji w obszarze włączenia społecznego”, który jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.