Pomiń menu
Nasi innowatorzy i innowatorki wymieniają się doświadczeniami, inspirując się wzajemnie i nawiązując kontakty. W tym tygodniu odbyło się kolejne spotkanie sieciujące. Rozmawialiśmy z pomysłodawcami i pomysłodawczyniami o ich projektach:
  •  Gra w spektrum,
  • Karty usług w języku łatwym do czytania i rozumienia,
  • Opiekunowie opiekunom,
  • Przyjazne miejsca dla osób w spektrum autyzmu,
  • Otwarta Turystyka.
Każda z nich to rozwijana innowacja wspierająca osoby w spektrum autyzmu i/lub ich opiekunów.
 
Przed naszymi zespołami w Inkubatorze jeszcze wiele pracy – nie wysiadywania, tylko aktywnego działania.
 
Inkubator pomysłów prowadzimy w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę 2. Wsparcie w rozwoju mikroinnowacji w obszarze włączenia społecznego”, który jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.