Pomiń menu

Ruszyliśmy z drugą edycją Inkubatora pomysłów! Istotą Inkubatora jest znalezienie i wsparcie w rozwoju nowatorskich rozwiązań (innowacji społecznych) dotyczących włączenia społecznego. Szukamy rozwiązań, które:

  • pomogą w integracji społecznej i zawodowej osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym lub doświadczających wykluczenia,
  • ułatwią lub poprawią dostęp do usług społecznych dla różnych grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem,
  • uruchomią lub wzmocnią potencjał grup samopomocowych, które działają na rzecz włączenia społecznego.

Nabór do Inkubatora pomysłów trwa do 26 października 2020 roku. Praktycznie każdy może wziąć w nim udział – osoby fizyczne, grupy nieformalne, różnego rodzaju instytucje i firmy. Pomysły można zgłaszać poprzez ten formularz.

W Inkubatorze oferujemy wsparcie w rozwoju pomysłów oraz grant na przetestowanie innowacji w wysokości ok. 40 000 złotych.

Zapraszamy również na wydarzenia towarzyszące naborowi – debatę o wykluczeniu społecznym, webinarium informacyjne, tzw. miksery, czyli warsztaty prowadzone metodą design thinking i lajwy z innowatorkami. Szczegółowe informacje podajemy w zakładce Wydarzenia.

W razie pytań dotyczących Inkubatora pomysłów zapraszamy do kontaktu:

 

Inkubator pomysłów to wspólne przedsięwzięcie Fundacji Stocznia i Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. Jest kontynuacją projektu „Innowacje na ludzką miarę”, który realizowaliśmy w latach 2016-2019, i jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.