Pomiń menu

Sztafeta pokoleń

Innowatorki:

Danuta Sażyn i Anna Maciejewska z Caritas Archidiecezji Łódzkiej >>

Typ innowacji:

metoda

Odbiorcy innowacji:
  • mieszkający samotnie seniorzy i seniorki
  • osoby, które ze względu na zaawansowany wiek, chorobę lub niepełnosprawność rzadko opuszczają mieszkanie
  • członkowie i członkinie parafialnych zespołów Caritas
  • członkowie i członkinie szkolnych kół Caritas
Kto może wdrażać metodę:
  • diecezjalne oddziały Caritas
  • biura wolontariatu w jednostkach samorządowych
  • organizacje społeczne współpracujące z wolontariuszami
anna-maciejewska Anna Maciejewska
danuta_sazyn Danuta Sażyn

Pomysł polega na zainicjowaniu i utrwaleniu działań, które pozwolą na połączenie potencjałów Szkolnych Kół Caritas i Parafialnych Zespołów Caritas. Te liczne struktury, działające przy jednej organizacji, bardzo incydentalnie ze sobą współpracują, a dzięki nowym metodom możliwa będzie stała współpraca międzypokoleniowa i wspólne działania na rzecz osób zależnych.

Opis innowacji

Z powodu procesu starzenia się społeczeństwa w Polsce z roku na rok będzie przybywa samotnych osób starszych. Wiele z tych osób nie chce lub nie może korzystać z dostępnych form aktywizacji, m.in. dlatego, że ma trudności z poruszaniem się. Seniorzy są przez to często skazani na nudę, monotonię i rutynę codzienności, co prowadzi ich do poczucia osamotnienia, niechęci do otoczenia i do samych siebie. Osoby takie często są wypchnięte na margines społeczeństwa.

Sztafeta pokoleń to nowa metoda pracy, która pozwala choć w niewielkim stopniu odpowiedzieć na ten palący problem.

Inicjatywa polega na systematycznych i cyklicznych odwiedzinach w domach seniorów oraz spędzaniu z nimi czasu wspólnie przez członków i członkinie Szkolnych Kół Caritas oraz Parafialnych Zespołów Caritas. Te liczne struktury, działające przy jednej organizacji, ale skupiające różne wiekowo grupy – młodzież szkolną i głównie kobiety po 50-tym roku życia – bardzo incydentalnie ze sobą współpracują. Dzięki Sztafecie pokoleń możliwa jest stała współpraca międzypokoleniowa i wspólne działania na rzecz osób starszych lub niemogących samodzielnie opuszczać domu.

Więcej informacji

Zachęcamy także do bezpośredniego kontaktu z Anną Maciejewską z Caritas Archidiecezji Łódzkiej, jedną z autorek innowacji (tel. 42 639 95 81, mail: amaciejewska@toya.net.pl).


fot. Kadry z filmu o innowacji Sztafeta pokoleń, Sangaj Studio Filmowe Dorota Migas-Mazur