Pomiń menu

Otwarta kuchnia miejska, czyli budowanie relacji przy wspólnym stole

Innowatorka:

Anna Niedziałkowska

Miejscowość:

Warszawa

Typ innowacji:

usługa

Odbiorcy innowacji:
  • osoby doświadczające kryzysu bezdomności, a także często chorób psychicznych, przebywające w schroniskach oraz znajdujących się poza wsparciem instytucjonalnym, przebywających na ulicy i w miejscach niemieszkalnych
  • osoby, które nie zmagają się z problemem bezdomności, ale doświadczają innych form wykluczenia, np. znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, są samotne, starsze
Kto może wdrażać usługę:
  • miejsca aktywności lokalnej
  • organizacje społeczne zajmujące się problemami osób w kryzysie bezdomności
  • ośrodki pomocy społecznej
otwarta_kuchnia_ania_niedzialkowska-380x0 Anna Niedziałkowska

Opis innowacji

Innowacja odpowiada na problem niedożywienia wśród osób bezdomnych, ale przede wszystkim ich społecznej izolacji w przestrzeni miejskiej. Osoby doświadczające bezdomności, często cierpiące z powodu zaburzeń psychicznych, przebywające w przestrzeni publicznej są szczególnie narażone na dyskryminację i przemoc, co obniża ich poczucie bezpieczeństwa oraz zmniejsza szansę na nawiązywanie satysfakcjonujących relacji z osobami z innych grup społecznych.

Głównymi problemami dotykającym wszystkie osoby w kryzysie bezdomności są depresja, poczucie bezkierunkowości, uciążliwe zmęczenie i znużenie wynikające z długiego pobytu w schronisku lub życia na ulicy, na łasce czynników zewnętrznych, takich jak pogoda, działania służb porządkowych czy ludzka dobroczynność.

Jedną z możliwych odpowiedzi na te wyzwania jest Otwarta kuchnia miejska. Jej istota polega na organizacji miejsca – istniejącego już w przestrzeni publicznej pomieszczenia z kuchnią, służącego do regularnych spotkań poświęconych gotowaniu, dedykowanych osobom z doświadczeniem bezdomności.

W ramach Otwartej kuchni miejskiej tworzy się stałą grupę składającą się z osób bezdomnych oraz w inny sposób wykluczonych społecznie (np. starszych i samotnych), które podczas regularnych spotkań w swobodnych, nieformalnych warunkach mogą się wzajemnie wspierać i inspirować do kolejnych działań. Dobrze jest, gdy uczestnicy mają zapewniony również bezpłatny dostęp do artykułów żywnościowych, tak aby „próg wejścia” do grupy nie był uzależniony od ich zasobów materialnych.
Spotkania odbywają się w nieformalnej atmosferze, a obecność na nich nie jest nigdy obowiązkowa. Oprócz gotowania w ramach spotkań można realizować również inne aktywności, w zależności od potrzeb zgłoszonych przez członków grupy.

Efektem realizacji tej inicjatywy w miejscu otwartym również na innych mieszkańców, takim jak np. wspomniany już dom sąsiedzki, jest zintegrowanie tych osób z lokalną społecznością oraz – w dłuższej perspektywie – zmiana ich społecznego wizerunku.

Więcej informacji

Zachęcamy także do bezpośredniego kontaktu z innowatorką Anną Niedziałkowską (tel.: 0 507 845 565, mail: niedzialkowska.an@gmail.com).