Pomiń menu

Gdyński lodołamacz technologiczny

Innowatorki:

Jolanta Kania i Anna Maszke

Miejscowość:

Gdynia

Typ innowacji:

program edukacyjny

Odbiorcy innowacji:
  • młodzież i dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną,
  • opiekunowie i rodzice tych osób,
  • specjaliści pracujący z osobami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w szkołach specjalnych, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, mieszkaniach wspieranych
jola-kania Jolanta Kania
ania-maszke Anna Maszke

Opis innowacji

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną często bardzo dobrze radzą sobie z funkcjonowaniem w środowisku domowym czy szkolnym, jednak kiedy przychodzi do samodzielnego korzystania z przestrzeni miejskiej pojawia się bariera nie do przebycia. Nierzadko barierę tę stawiają bliscy tych osób, którzy boją się, że nie poradzi ona sobie sama lub spotka ją krzywda. Prowadzi to do zawieszenia takich ludzi w stanie między dzieciństwem a dorosłością i jednocześnie obciążenia opieką nad nimi ich rodziców oraz innych bliskich.

Gdyński Lodołamacz Technologiczny (GLT) to model edukacyjny wspierający rozwój samodzielności, korzystanie z komunikacji w przestrzeni miejskiej i integrację społeczną osób z niepełnosprawnością intelektualną (ONI) w oparciu o nowe technologie.

Gdyński Lodołamacz Technologiczny kładzie nacisk na użycie powszechnie dostępnych aplikacji, przez co włącza ONI w istniejącą społeczność, zamiast zawężać ich kontakty tylko do rodziców/opiekunów. Innowacja w nowy sposób wpisuje się w istniejący od dawna problem osób z niepełnosprawnością intelektualną – ograniczeń samodzielności, autonomii i prawa do dorosłości, odchodząc od paradygmatu specjalnej troski. Ogólnodostępne urządzenia i aplikacje wykorzystywane są jako „protezy” w codziennym życiu ONI. Włączenie aspektu wykorzystania technologii i komunikacji oraz przełamywania barier środowiskowych na drodze do samodzielności i autonomii może poprzedzić realizację projektów na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej. Podejmowane wcześniej próby jednostkowe zakończone były sukcesem i były inspiracją do działania – szukania sposobu na integrację, socjalizację i możliwość kontaktu z szerszą grupą osób.

Korzystanie z nowych technologii jest obecne w praktyce szkolnej. Model Gdyńskiego Lodołamacza Technologicznego ma na celu rozpropagowanie wiedzy o szerokim spectrum zastosowań urządzeń mobilnych dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w ich codziennym życiu. Rozpoczęcie w środowiskach profesjonalistów i rodziców bardziej ożywionej debaty na temat samodzielności osób z głębszą niepełnosprawnością w przestrzeni miejskiej, dałoby pozytywny impuls do zmiany społecznej w tej dziedzinie i w tym aspekcie.

Innowacja zakłada nauczenie osób z niepełnosprawnością intelektualną obsługi smartfona i korzystania z różnych aplikacji, pozwalających im na komunikowanie się między sobą i ułatwiających samodzielne poruszanie się po mieście.

Model uwzględnia potrzeby, możliwości, lęki i obawy otoczenia osób z niepełnosprawnością intelektualną, czyli ich rodziców, opiekunów. Jednocześnie jest nowym narzędziem do pracy nad usamodzielnieniem ONI, z którego mogą korzystać profesjonaliści na co dzień z nimi pracujący – nauczyciele szkół specjalnych, terapeuci warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocowych. Model uwzględnia również sposoby oddziaływania na społeczność lokalną.

Najważniejsze elementy modelu edukacyjnego GLT, to:

  • film informacyjny wspierający samodzielność osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w przestrzeni miejskiej oraz korzystanie z ogólnodostępnych aplikacji przez takie osoby
  • scenariusze warsztatów, wzór mapy wizualnej, tutoriale
  • rekomendacje powstałe w wyniku testowania innowacji, zamieszczone na stronie http://www.gltgdynia.pl/, zawierające odpowiedzi na pytania: Co może pomóc? Z jakiego sprzętu i z jakich aplikacji i w jaki sposób skorzystaliśmy w projekcie? Jak rozmawiać z rodzicami i profesjonalistami? Jak przeprowadzić cały proces? Jak można wesprzeć rodziców/opiekunów podczas procesu usamodzielniania ich dorosłych dzieci

Więcej informacji

Zachęcamy także do bezpośredniego kontaktu z innowatorkami (mail: glt.gdynia@gmail.com).