Pomiń menu

Seniorat - i co dalej?

Innowatorka:

Danuta Kłopocka z Fundacji Adapa >>

Miejscowość

Gdynia

Typ innowacji:

produkt

Odbirocy innowacji:
  • osoby starsze doświadczającego trudności dementywnych
  • opiekunowie
  • osoby wspomagające seniorów niesamodzielnych ruchowo lub poznawczo z ramienia instytucji (opiekunowie/ki SUO, pielęgniarze/ki środowiskowe, itp.)

Opis innowacji

W pewnym wieku wielu seniorów zaczyna mieć problemy z pamięcią, kojarzeniem faktów oraz uczeniem się, co prowadzi do zmniejszającej się zdolności wykonywania codziennych czynności. Odczuwają to jako utratę samodzielności, zależność i słabość, przez co pogarsza się ich samopoczucie i poczucie własnej wartości. Takie osoby mają problemy ze znalezieniem różnych rzeczy, co pogłębia poczucie ich zagubienia. Jednocześnie są one na tyle sprawne, że nie wymagają stałej opieki. Ich rodziny bardzo często nie są w stanie im pomóc, a jedynie wyręczają je w różnych czynnościach, co nierzadko dodatkowo pogarsza samopoczucie osób starszych.

Inicjatywa „Seniora – i co dalej?” pomaga radzić sobie seniorom w takiej sytuacji. Ich opiekunowie i rodziny otrzymają materiały, które pozwolą przystosować mieszkanie osób chorych w taki sposób, aby było ono jak najbardziej przyjazne i bezpieczne dla osoby powoli tracącej funkcje poznawcze. Szczególna waga przywiązana jest do kuchni, ponieważ to w niej orientacja jest ważna w pierwszej kolejności. Opracowany system zawiera system oznaczeń (ikon i zdjęć), które ułatwią orientację w przestrzenni kuchennej, a także zestaw rekomendacji co do uporządkowania owej przestrzeni tak, aby chory mógł korzystać z niej w jak najlepszym stopniu i aby nie stwarzała ona dla niego zagrożenia.

Dzięki tej innowacji osoby zaczynające doświadczać problemów związanych z degradacją funkcji poznawczych mogą dłużej pozostać samodzielne, nie angażując swoich bliskich w całodobową opiekę.

Zobacz zdjęcia

Więcej informacji