Pomiń menu

Mistrzowie są wśród nas

Innowatorzy:

Danuta Kłopocka, Agnieszka Wróblewska i Łukasz Kamiński z Fundacji Adapa >>

Miejscowość:

Gdynia

Typ innowacji:

metoda

Odbiorcy innowacji:
  • dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną i rozwojową
  • osoby pracujące z osobami z niepełnosprawnością intelektualną np. terapeuci, instruktorzy i opiekunowie
Ktom może wdrażać metodę:
  • podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej
  • domy pomocy społecznej
  • środowiskowe domy samopomocy
b44cc04d9cb177a7dc235b69a8d34b40 Agnieszka Wróblewska, Łukasz Kamiński, Danuta Kłopocka

Opis innowacji

Wzorując się na systemie sprawności harcerskich innowatorzy zaprojektowali dla osób z niepełnosprawnością intelektualną system oparty na zasadach zdobywania sprawności i tytułów mistrzowskich.

Obejmuje on czynności z zakresu samoobsługi oraz kompetencje społeczne, zawodowe, praktyczne i edukacyjne (np. mistrz wiązania sznurowadła, mistrz parzenia herbaty, mistrz ścielenia łóżka, mistrz xero, mistrz gotówki, mistrz kalendarza, mistrz bransoletki/kolczyka/przypinki).

Każda osoba ma możliwość wyboru, którą sprawność chce osiągnąć oraz czy i ile razy chce przystępować do egzaminów mistrzowskich. Taki mechanizm powoduje wzrost poczucia sprawczości i podmiotowości, pozwala danej osobie urealnić obraz własnych możliwości, oswoić porażkę i nauczyć się, jak sobie z nią radzić.

W efekcie pilotażu powstał podręcznik (link poniżej) opisujący stosowanie nowej metody oraz album kolekcjonerski dla ONI, który sprawia, że narzędzie ma również charakter motywacyjny – wzbudza ducha kolekcjonera w adresatach innowacji.

Więcej informacji

Zachęcamy także do bezpośredniego kontaktu z innowatorami (tel. tel. 0 516 169 639, 0 512 254 813, mail: wtz@adapa.pl, fundacja@adapa.pl)


fot. Aleksander Trafas