Pomiń menu123

Dla osób, które rozwijają innowacje w ramach Inkubatora pomysłów, przygotowaliśmy ofertę wsparcia, na którą składają się webinarium, szkolenie oraz warsztaty prowadzone on-line i na żywo. 

Fundacja Stocznia zaprasza innowatorów i innowatorki na:

Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni zaprasza na:

Zapisy na wszystkie wydarzenia prowadzą animatorki i animatorzy innowacji. Prosimy o bezpośredni kontakt z nimi.

 

Wydarzenia dla innowatorów i innowatorek, których pomysły są wspierane przez Fundację Stocznia

 

Diagnoza jako pierwszy krok do innowacji społecznej – wprowadzenie do warsztatów design thinking

15 lutego (poniedziałek), godz. 14.30–16.00 – webinarium

Bez dobrej diagnozy trudno mówić o dobrej innowacji. Jak się jednak do niej zabrać? W czasie webinarium opowiem, jak rozumiem diagnozę, po co i w jaki sposób najlepiej zadawać pytania. Zastanowimy się także, jak poznać potrzeby przyszłych użytkowników i użytkowniczek innowacji oraz włączyć ich w jej tworzenie. Przedstawię użyteczne narzędzia pomagające wejść w buty osób, które mają korzystać z projektowanych usług i produktów.

Prowadząca:

 • Agata Urbanik – facylitatorka, trenerka i badaczka społeczna. Prowadzi Pogotowie Facylitacyjne. Specjalizuje się w facylitacji strategicznej – projektowaniu i prowadzeniu procesów partycypacyjnych, w których blisko współpracuje z grupami, tworząc przestrzeń do dobrej rozmowy i osiągania wyznaczonych celów. Projektuje i prowadzi badania społeczne, w tym badania partycypacyjne i ewaluacyjne. Szkoli z zakresu tworzenia lokalnych diagnoz potrzeb, przez wiele lat była ekspertką ds. diagnozy potrzeb młodzieży w konkursie „Równać Szanse” Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Jest autorką poradników o przeprowadzaniu diagnozy potrzeb: „Przepis na diagnozę. Poznaj młodych i środowisko lokalne” (razem z A. Daszkowską-Kamińską, A. Gołdys i M. Makowską) oraz „Quo vadis? O partycypacyjnej diagnozie lokalnej”. Więcej informacji: facylitacje.pl.

 

Projektowanie rozwiązań metodą design thinking

17–18 lutego (środa–czwartek), godz. 10.00–13.30 – warsztaty on-line
22 lutego (poniedziałek), godz. 10.00–17.00 – warsztaty stacjonarne (Marzyciele i Rzemieślnicy, ul. Bracka 25, Warszawa)
23–24 lutego (wtorek–środa), godz. 17.00–20.30 – warsztaty on-line
2–3 marca (wtorek–środa), godz. 10.00–12.30 – warsztaty on-line

Podczas warsztatów będziemy wspólnie pracować nad wykorzystaniem narzędzi service design thinking do projektowania innowacji społecznych. Skupimy się na budowaniu propozycji wartości (tzw. Value Proposition), czyli zdefiniowaniu tego, jakie cechy powinny mieć projektowane usługi, aby jak najlepiej odpowiadały na potrzeby ich odbiorców i odbiorczyń – zarówno na poziomie samego pomysłu, jak i szczegółów organizacyjnych.

Podczas spotkania:

 • poznacie narzędzie Value Proposition i porozmawiamy o tym, jak można je wykorzystać, zależnie od tego, na jakim etapie prac jesteście,
 • będziecie pracować nad zdefiniowaniem szczegółów waszych innowacji, korzystając z Value Proposition, aby upewnić się, że są dobrze zgrane z tym, czego potrzebują i jak funkcjonują osoby, które są ich adresatami,
 • nauczycie się opisywać usługi z perspektywy odbiorcy, z wykorzystaniem tzw. Customer Journey Map, czyli ścieżki odbiorcy.

Będziemy pracować indywidualnie, skupiając się na waszych pomysłach, tak aby efekt warsztatów przekładał się na waszą pracę w Inkubatorze pomysłów.

Podczas warsztatów obowiązuje limit 6 innowacji (bez ograniczeń osobowych).

Prowadząca:

 • Agnieszka Sikorska – absolwentka polityki społecznej na Uniwersytecie Warszawskim oraz projektowania usług w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej/School of Form. Ukończyła także historię i krytykę dizajnu na Uniwersytecie SWPS i Total Design Management w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Od 10 lat współprowadzi interdyscyplinarne studio projektowe cooperativa studio, gdzie zajmuje się tworzeniem usług oraz zarządzaniem procesami projektowymi. Współpracuje z podmiotami publicznymi – na szczeblu państwowym i samorządowym, organizacjami i innowatorami społecznymi. Prowadzi szkolenia z zakresu projektowania usług (service design) i design thinking oraz facilituje warsztaty projektowe – ma za sobą już ponad 2000 godzin warsztatów i szkoleń. W pracy trenerskiej lubi nawiązywać bezpośredni kontakt z uczestnikami i wchodzić z nimi w dialog. Zależy jej na dobrej atmosferze, sprzyjającej kreatywnej pracy.

 

Droga Odkrywcy. Idea–pomysł–innowacja

5 marca (piątek), godz. 10.00–17.00 – warsztaty stacjonarne (Marzyciele i Rzemieślnicy, ul. Bracka 25, Warszawa)
16–17 marca (wtorek–środa), godz. 9.00–12.00 – warsztaty on-line

Warsztaty pn. „Droga Odkrywcy. Idea–pomysł–innowacja” to proces rozwojowy innowacji, ale przede wszystkim innowatora/innowatorki, na drodze tworzenia swojego pomysłu. Zapraszamy na warsztaty skierowane w szczególności do osób, które chcą:

 • przyjrzeć się swojemu pomysłowi z metapoziomu i ubrać swój pomysł w konkretny plan działania,
 • zobaczyć osobistą perspektywę realizacji innowacji, tj. uspójnić pracę nad pomysłem z własnymi potrzebami i wartościami,
 • zweryfikować zasoby niezbędne do pracy nad innowacją i jej późniejszego rozwijania,
 • wygenerować pomysły na wsparcie w rozwijaniu swojego pomysłu,
 • zintegrować się z innymi innowatorami i zderzyć swoje różne perspektywy i pomysły.

Warsztaty będą prowadzone metodą coachingu grupowego z wykorzystaniem gry Podróż Bohatera®, której prototyp był elementem innowacji społecznej realizowanej w 2017 roku.

Prowadząca:

 • dr Katarzyna Karska – doktor nauk społecznych, trenerka, coach PCD – Noble Manhattan Coaching. Swoją karierę zawodową zaczęła jako kierownik biura karier, doradca zawodowy. Potem pełniła funkcję eksperta merytorycznego w projektach skierowanych na tworzenie narzędzi rozwojowych wspierających grupy zagrożone wykluczeniem społecznym. W 2017 roku czterokrotnie wygrywała w konkursach na innowacje społeczne. Jest autorką założeń metodologicznych do ogólnopolskiej metody badania predyspozycji zawodowych „Vademecum Talentu” oraz autorką gry coachingowej Podróż Bohatera®. Posiada kompetencje w zakresie diagnozowania talentów i zarządzania nimi (Certificate in Talent and Career Management) IBD Business School oraz asesora w projektach rozwojowych i rekrutacyjnych Assessment Centre oraz Development Centre.

 

Ile będzie kosztować moja innowacja?

11 marca (czwartek), godz. 10.00–17.00 – szkolenie stacjonarne (Marzyciele i Rzemieślnicy, ul. Bracka 25, Warszawa)
18–19 marca (czwartek–piątek), godz. 9.00–12.00 – szkolenie on-line

Celem szkolenia jest wzmocnienie kompetencji innowatorek i innowatorów w zakresie planowania finansowego oraz przygotowanie do podejmowania świadomych decyzji zarządczych związanych z planowaną innowacją.

Podczas spotkania:

 • poszerzycie wiedzę na temat planowania finansowego (kosztów i przychodów innowacji),
 • rozwiniecie umiejętności planowania finansów innowacji,
 • poznanie narzędzia do planowania finansowego przedsięwzięć społecznych.

Prowadząca:

 • Karolina Cyran-Juraszek – związana z sektorem organizacji pozarządowych od 20 lat. Doświadczona trenerka i managerka zarządzająca wieloma projektami, w tym ze środków unijnych (SPO RZL, EQUAL, POKL) oraz PO FIO. W latach 2004–2008 kierownik projektu „Partnerstwo dla Rain Mana” Fundacji SYNAPSIS, realizowanego w ramach IW EQUAL we współpracy z 7 partnerami, którego rezultatem jest pierwsze w Polsce przedsiębiorstwo społeczne zatrudniające 24 dorosłe osoby z autyzmem (projekt nagrodzony tytułem Najlepsza Inwestycja w Człowieka EFS 2007 i Europejska Nagroda Przedsiębiorczości 2007). Przez dwa lata kierowała systemowym projektem w ramach 1.2. PO KL, którego celem było stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia ekonomii społecznej w Polsce. Obecnie trenerka i konsultantka współpracująca z wieloma organizacjami zajmującymi się rozwojem podmiotów ekonomii społecznej. Od 6 lat w zespole FRSO, gdzie kieruje projektami, których celem jest podniesienie kompetencji potrzebnych do zarządzania finansami w organizacjach. Współautorka modułu finansowego narzędzia Prove it PL dwie edycje (2011 i 2014) oraz narzędzia Planer rekomendowanego przez MRPiPS. 

 

Wydarzenia dla innowatorów i innowatorek, których pomysły są wspierane przez Laboratorium Innowacji Społecznych

 

Warsztaty z design thinking – metody pomocnej w pracy nad tworzeniem innowacji

10–11 lutego (środa–czwartek), godz. 9.00–12.00 – warsztaty on-line
16–17 lutego (wtorek–środa), godz. 9.00–12.00 – warsztaty on-line
16–17 lutego (wtorek–środa), godz. 13.00–16.00 – warsztaty on-line

Desing thinking to podejście, które pozwala w usystematyzowany sposób kreować rozwiązania odpowiadające na realne potrzeby odbiorców. To proces, w którym zanim zaczniemy zastanawiać się, co możemy zrobić, odpowiadamy na pytania, po co i dla kogo. Wszystko po to, aby tworzyć innowacje naprawdę potrzebne i mające wpływ na otoczenie.  

Podczas warsztatu poznacie główne założenia metody design thinking oraz wszystkie etapy pracy tą metodą, a także zastosujecie ją w pracy nad własnymi innowacjami społecznymi.

Prowadząca:

 • Agnieszka Mróz – projektantka usług, badaczka, moderatorka procesów design thinking. W swojej pracy szuka rozwiązań, które pozwalają równocześnie osiągnąć cele organizacji i odpowiedzieć na realne potrzeby użytkowników. Z wykorzystaniem podejścia service design/design thinking w ciągu ostatnich 2 lat projektowała rozwiązania dla korporacji, MŚP, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Realizowała projekty m.in. na rzecz Play, Lufthansa Systems Polska i Metro Properties. Posiada bogate doświadczenie w projektowaniu usług publicznych i wspieraniu innowacji społecznych. Opierając się na metodyce service design, realizowała projekty m.in. dla Narodowego Centrum Kultury, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Laboratorium Innowacji Społecznych, Polskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości, Miasta Leszno, Miasta Konin, Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości i Tatrzańskiego Parku Narodowego. Była prelegentką na wielu konferencjach, m.in. Element Talks, Experience Camp, World Usability Day, Europejskie Forum Gospodarcze, Polishopa Design Thinking Conference. Prowadzi zajęcia dla studentów studiów podyplomowych SWPS na kierunkach projektowanie usług oraz zarządzanie innowacją. Autorka fiszek poświęconych metodyce design thinking: „Jak tworzyć produkty i usług? Zrozumieć Design Thinking”. 

 

Warsztaty modelowanie biznesowe w innowacjach społecznych

9 marca (wtorek), godz. 13.00–15.00
11 marca (czwartek), godz. 10.00–12.00

Masz pomysł na innowację społeczną, ale nie wiesz, jak przejść  do jego realizacji? Zacznij od zaprojektowania modelu biznesowego. Dzięki temu zwiększysz szansę na społeczne powodzenie swojej innowacji. Podczas warsztatów przećwiczysz odpowiednie formowanie pomysłu oraz dowiesz się, jak – za pomocą szablonu modelu biznesowego Business Model Canvas – podejść do jego realizacji.

Prowadząca:

 • Ewa Urbańska – business designerka, wielbicielka fantastyki i dobrej kawy. Od najmłodszych lat otoczona biznesem. Najpierw w firmach swojego ojca, potem w instytucjach otoczenia biznesu. Pracuje w Strefie Startup Gdynia w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym, gdzie koordynuje program akceleracji startupów. Po pracy zarządza projektami unijnymi.

 

Warsztaty „Chcesz mieć rację czy relację”

23 i 29 marca (wtorek i poniedziałek), godz. 9.00–12.00 – warsztaty on-line
23 i 29 marca (wtorek i poniedziałek), godz. 12.30–15.30 – warsztaty on-line

Cel warsztatów jest wsparcie liderów i liderek projektów w dialogu z różnymi grupami interesariuszy. Warsztaty będą obejmowały poniższe zagadnienia:

 • różne style zachowań i potrzeby w komunikacji,
 • umiejętności, kompetencje i postawy wspierające dialog, m.in. empatyczne słuchanie, parafraza, informacja zwrotna, radzenie sobie z trudnymi emocjami w komunikacji,
 • zasady dobrego dialogu na drodze do uzgadniania decyzji,
 • moja rola i odpowiedzialność w dialogu,
 • praca z inną perspektywą i oporem,
 • konflikt jako element dialogu.

Szczegółowy program zostanie dopracowany na podstawie wyników badania potrzeb uczestników warsztatów.

Warsztaty zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem elementów treningu antydyskryminacyjnego, metod Dragon Dreaming i Deep Democracy oraz założeń przywództwa włączającego.

Warsztaty odbędą się w dwóch grupach, po ok. 15 osób każda.

Prowadząca:

 • Joanna Grandzicka – współzałożycielka i członkini zarządu firmy TEAL Action Learning Global Sp. z o.o., realizująca projekty rozwojowe dla liderów/-ek oraz ich zespołów z firm i organizacji z różnych branż i sektorów. Wcześniej współtwórczyni i wiceprezeska zarządu Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER. Doświadczona menadżerka z blisko dwudziestoletnim stażem w budowaniu nowych zespołów, marek i projektów oraz ponadpiętnastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu firmy. Mentorka biznesowa z doświadczeniem w pracy z właścicielami firm, menadżerami wyższego i średniego szczebla. Facylitatorka pracy grupy, certyfikowana coach metodą Action Learning – coachingu grupowego ukierunkowanego na działanie rozwojowe wg krocząco stawianych celów biznesowych w stałej grupie uczestników. Trenerka biznesu, szczególnie w obszarze przywództwa włączającego, komunikacji, kompetencji liderskich, różnorodności w organizacji, zarządzania energią i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, studiów podyplomowych z zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Bankowej, Train the trainers Akademii Trenerów SET oraz Akademii Psychologii Przywództwa Jacka Santorskiego i Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Aktualnie uczestniczy w Szkole Facylitacji Zdalnej Pathways.

 

Warsztaty z budowania zespołu

8–9 kwietnia (czwartek–piątek), godz. 9.00-12.00 – warsztaty on-line
8–9 kwietnia (czwartek–piątek), godz. 12.30-15.30 – warsztaty on-line

Ideą warsztatów jest pokazanie, w jaki sposób tworzyć przestrzeń dla indywidualnego zaangażowania i osobistej inicjatywy wszystkich członków zespołu projektowego. Efektem, do którego dążą wszystkie zespoły i ich liderzy, to efektywna i sprawna realizacja celów. W zgranym zespole o to nietrudno, dlatego na warsztatach będziemy dążyć do tego, byście zbudowali zespół, który zamiast zadawać pytania: „To co robimy?”, będzie pytał: „Co ulepszyć? W jaki sposób? Jak robią to inni? Jak zrobimy to my?”.

Podczas warsztatów:

 • poznacie zasady tworzenia zgranych zespołów pracy nad innowacją,
 • dowiecie się, dlaczego różnorodność jest cenionym elementem w tworzeniu zespołów,
 • poznacie osiem ról zespołowych, których udział w pracy nad innowacją jest niezbędny,
 • poznacie fazy i etapy rozwoju zespołu po to, by konflikt i niesnaski Was nie zaskoczyły, lecz żebyście umieli z nimi konstruktywnie pracować,
 • przetrenujecie techniki otwartej komunikacji, by nie tracić czasu na niedomówienia i wyjaśnienia w trakcie realizacji innowacji.

Prowadząca:

 • Ewelina Gałęzowska-Szomborg – Dyplomowany Trener Szkoły Trenerów Biznesu Moderator. W swojej trenerskiej karierze przeprowadziła ponad 1000 dni szkoleniowych. Prowadzi szkolenia podnoszące umiejętności kierownicze: Management 3.0, Agile dla zespołów, facylitacja spotkań, narzędzia coachingowe, budowanie zespołów, motywowanie do pracy. Współpracuje z zespołami w obszarach rozwoju umiejętności osobistych: komunikacji interpersonalnej i zespołowej, asertywności w komunikacji z interesariuszami. Prowadzi warsztaty, wykorzystując Design Thinking, Lego Serious Play, metod twórczego rozwiązywania problemów. Coach ACC ICF Global – praktyk prowadzenia sesji coachingu indywidualnego, zespołowego i grupowego. Poza akredytowanym przez ICF kursem Mistrz Coachingu szkoliła się także jako caoch w Centrum Podejścia Zorientowanego na Rozwiązaniach, Coach Wise oraz w Centrum CBT, gdzie ukończyła kurs Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Jest także certyfikowanym coachem metody Action Learning oraz moderatorem Design Thinking. Socjolog, wykształcenie zdobyła na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ukończyła także studia podyplomowe z zarządzanie zasobami ludzkimi na Politechnice Gdańskiej. W trakcie swojej kariery trenera biznesu zrealizowała liczne projekty rozwojowe i szkoleniowe, m.in. dla: SII S.A., ING Bank Śląski, , Klima-Therm S.A., Dellner Couplers, Tehand Sp. z o.o., Aber Sp. z o.o, OPGK Koszalin, Gemalto Sp. z o.o., HLT Sp. Z o.o., Combidata Sp. z o.o., Śliwa Sp. z o.o., Bank GBS, SKOK im. F. Stefczyka SKAT Transport, ProContact, Sevenet, Famoc, DeSmart, PPNT Gdynia, ZETO S.A., Asseco Poland S.A., EmiTel sp. z o.o, ERGO Hestia S.A., PKN Orlen S.A., PeKao S.A., AQWiring, Veolia i PGE.