Pomiń menu
Innowator: Adam Poholski

Stowarzyszenie seniorów i osób z niepełnosprawnością – TWK Słubice Słubice >>

Miejscowość: Słubice (woj. lubuskie)
Typ innowacji: nowa usługa
Odbiorcy innowacji: osoby starsze, którym stan zdrowia uniemożliwia dłuższe spacery, wyjazdy czy pokonywanie różnic w poziomie

Wielu osobom starszym stan zdrowia nie pozwala na takie spędzanie wolnego czasu, na które mieliby ochotę. Bardzo często nie są w stanie wytrzymać fizycznie dłuższego spaceru, nie mogą też wyjeżdżać na wycieczki. Uniemożliwia im to nierzadko zwiedzanie i poznawanie nowych miejsc, co prowadzi do pojawienia się u nich problemów z akceptacją samych siebie oraz poczucia osamotnienia. Wyklucza ich to także z wydarzeń kierowanych do ich społeczności lokalnej. Często też mają poczucie braku wpływu na swoje życie, ponieważ same nie odwiedzają sklepów ani urzędów, tylko muszą prosić o to innych.

Trzecie oko ma właśnie na celu odpowiedzenie na te potrzeby.

Dzięki zastosowaniu współczesnej technologii transmisji obrazu i dźwięku, osoby starsze mogą brać udział w zwiedzaniu, doświadczając prawie identycznych wrażeń, jak gdyby były na miejscu. Ich trzecim okiem staje się inna osoba (np. wolontariusz/ka, członek rodziny), która wyposażona w kamerę, mikrofon i słuchawki idzie lub jedzie w wybrane miejsce.

Obydwie osoby pozostają w ciągłym kontakcie głosowym, tak więc mogą wspólnie decydować o następnych punktach zwiedzania. Senior/ka może poprosić o dokładniejsze pokazanie oglądanego obiektu lub przeczytanie jego opisu. Innowacja służy również do załatwiania codziennych spraw – osoba pomagająca seniorowi będzie załatwiać dla niego sprawunki, pozostając z nim w ciągłym kontakcie i pozwalając mu wpływać na decyzje, co da osobie starszej poczucie możliwości decydowania o samej sobie.

Więcej informacji

  • podstrona TWK Słubice poświęcona innowacji >>
  • informacje w mediach:
    • slubice24.pl z 31 lipca 2018 >>
    • Radio Zachód z 18 lipca 2018 >>
    • slubice.tv z 19 lipca 2018 >>