Pomiń menu
Innowatorzy: Agnieszka Grabowska i Tomasz Tomaszewski, Polski Związek Głuchych >>
Typ innowacji: produkt
Odbiorcy innowacji:
  • osoby głuche, przede wszystkim młodzież w wieku szkolnym, która ukończyła 13 lat.
  • pośrednio również nauczyciele prowadzący zajęcia z rewalidacji i uczący takie osoby.

Z danych zebranych przez Polski Związek Głuchych wynika, że w Polsce blisko 1/5 osób cierpiących na ubytek słuchu posługuje się językiem migowym jako pierwszym językiem, czyniąc w ten sposób język polski językiem drugim. Dla takich osób niesie to ze sobą wiele trudności, ponieważ polski system edukacji wymaga dobrej znajomości języka, której często nie mają. Prowadzić to może do wyobcowania osób głuchych i posiadania przez nich zawężonego obrazu rzeczywistości.

Naprzeciw temu problemowi wychodzi innowacja „Świat Ciszy TV – edukacja”, polegająca na stworzeniu platformy internetowej (wzorowanej wzorowanej na BBC Learning English), przy wsparciu której osoby głuche mogą uczyć się języka polskiego. Publikowane są na niej filmy dotyczące współczesnego świata i obecnych wydarzeń. Każdy z nich jest publikowany w języku migowym z polskimi napisami i transkrypcją. Dodatkowo materiałom towarzyszą definicje i wyjaśnienia trudniejszych słów, co pomaga w nauce języka. Treści pomagają nauce polskiego osobom głuchym, a także mogą być wykorzystywane w czasie lekcji w szkole, bo usprawniają współpracę z nauczycielami, dla których język migowy nie jest pierwszym językiem.

Innowacja jest kierowana przede wszystkim do szkół i nauczycieli, jednak indywidualni użytkownicy również mają dostęp do zebranych materiałów i mogą uczyć się lub doskonalić na własną rękę .

Innowacja została przetestowany w sześciu szkołach w Polsce.

Więcej informacji