Pomiń menu

Przyjazne miejsca dla osób w spektrum autyzmu

Innowatorzy i innowatorki:

Bartosz Czajka, Anna Szewczyk i Agnieszka Kosińska (Stowarzyszenie Polska 2050)

Typ innowacji:

produkt/metoda

Odbiorcy innowacji:
  • osoby w spektrum autyzmu i ich opiekunowie
  • pracownicy przychodni świadczących usługi na rzecz osób w spektrum autyzmu

Opis innowacji

W Polsce widać wyraźny wzrost w liczbie osób, u których zdiagnozowano autyzm lub Zespół Aspergera – wg Systemu Informacji Oświatowej w roku 2019 w szkołach i przedszkolach z kształcenia specjalnego korzystało 54,4 tysiące dzieci.

Osoby w spektrum autyzmu często są wykluczone z życia społecznego z powodu utrudnionego dostępu do usług publicznych. Istotą pomysłu jest wdrożenie przyjaznego systemu obsługi osób w spektrum autyzmu w instytucjach świadczących podstawowe usługi (w 1.etapie w przychodniach lekarskich), poprzez opracowanie standardów, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników oraz certyfikacja instytucji jako miejsc przyjaznych osobom w spektrum autyzmu.

Zostaną przygotowane m.in. filmy instruktażowe oraz przystępne podręczniki dla osób w spektrum (oraz ich opiekunów), jak i podmiotów świadczących usługi. Baza danych przyjaznych miejsc oraz materiały instruktażowe będą powszechnie dostępne na stronach www oraz na własnym kanale YouTube.