Pomiń menu

PESBOX - narzędzia wspierające rozwój organizacji

Innowatorka:

Hanna Gałusa

Typ innowacji:

produkt

Odbiorcy innowacji:

organizacje zajmujące się ekonomią społeczną

Nowo powstające podmioty ekonomii społecznej w sposób szczególny wpływają na zmianę sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Niestandardowe podejście do metod wspierania liderów tych podmiotów może być kluczem do przyszłego sukcesu biznesowego. Pomysłodawczyni, poprzez nowatorskie narzędzie do badania potrzeb, chce wpłynąć na jakość niesionego wsparcia Podmiotom Ekonomii Społecznej, które pozytywnie przełoży się na ekonomizację działalności.