Pomiń menu

I Ty masz prawo być sobą – kompleksowe wsparcie dla opiekunów osób z ASD

Innowatorka:

Iwona Kapturzak

Typ innowacji:

usługa

Odbiorcy innowacji:

opiekunowie osób w spektrum autyzmu

Brak systemowego wsparcia opiekunów i opiekunek osób dotkniętych autyzmem powoduje konieczność pełnego zaangażowania członków rodziny w opiekę, czego skutkiem jest rezygnacja z pracy, a często też izolacja z życia społecznego i towarzyskiego. Innowacja polega na przetestowaniu warsztatów wytchnieniowych dla opiekunów „4-O: Otwieranie, Ogarnianie, Odpoczywanie, Odkrywanie”.  Zmiany w ww. grupie opiekunów, po przeprowadzonych warsztatach, będą modelowane i utrwalane przez: proste przyjazne ćwiczenia domowe np. w „2-kach empatycznych”, „3-kach empatycznych” tj. przez rozmowę na zadany temat (w ramach prostej struktury którą łatwo przyswoić, tak by uczestnicy nauczyli się sami sobie i nawzajem pomagać). Warsztaty będą punktem wyjścia i kluczowym elementem w procesie tworzenia grup samopomocowych, ich samoistnego budowania w ich bliskim otoczeniu.