Pomiń menu

Gra w spektrum

Innowatorka:

Katarzyna Cioch, Fundacja Rozwoju Bombonierka

Typ innowacji:

produkt / metoda

Odbiorcy innowacji:

osoby w spektrum autyzmu i ich rodziny

Osoby z ASD często borykają się z brakiem wsparcia i niezrozumieniem, a społecznemu postrzeganiu autyzmu towarzyszy wiele mitów i stereotypów. Dostępne produkty i rozwiązania z obszaru przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu wymaga zaangażowania, wysiłku i pracy osób zagrożonych celem dostosowania się do ogólnie przyjętej „normy społecznej”. Innowacja zakłada zmianę takiej optyki poprzez stworzenie atrakcyjnego narzędzia edukacyjnego, które może być wykorzystane zarówno przez rodziny, jak i specjalistów. Gra planszowa, która będzie produktem innowacji, poprzez proste symulacje pozwoli doświadczyć świata w taki sposób, w jaki odbierają go osoby z ASD. Tym samym poznanie innego niż typowy sposobu rozwoju człowieka, różnic w uczeniu się, komunikowaniu, wyrażaniu emocji, nawiązywaniu relacji, umożliwi przełamanie stereotypów i lepsze zrozumienie osób w spektrum autyzmu.